Skip to main content

Christus zichtbaar maken | Martin Penning | 2 Korinthe 2: 12-17

15 september 2017

Broeder Martin Penning gaat ons deze morgen voor uit 2 Korinthe 2 met als thema: Christus zichtbaar maken.
Hoe maken wij Christus zichtbaar in ons leven? Zijn wij de aangename geur van Christus voor God? Want deze liefelijke levensgeur leidt tot het leven en de doodsgeur leidt tot de dood. Hebben wij alles over om de geur van het evangelie van Christus te verkondigen, ook al kost dit ons offers. Wij mogen dan Paulus nazeggen met vers 14: En God zij dank, Die ons in Christus altijd doet triomferen.

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of behoefte aan een gesprek? Neem dan contact met ons op via onze contactpagina. Wij zullen zo snel mogelijk reageren.

Bellen kan ook via 06-23236059

Giften

Wilt u het werk van deze gemeente financieel steunen, dan kunt u een gift overmaken t.n.v. Reformatorische Baptistengemeente Urk op rekeningnummer NL64RABO0300166761.
Een eenmalige gift kan ook gedaan worden via onze website.

Onze ANBI status is sinds 30-10-2014 goedgekeurd.