Skip to main content

04-02-2018 |Blijf staande in de Heere | Leander Janse |Filippenzen 4: 1-9

4 februari 2018

Vanmorgen sprak broeder Leander als vervolg op Christus gericht leven in de serie van de Fillippenzenbrief of het staande blijven in Christus.

In hoofdstuk 4 wordt dit door Paulus uitgewerkt door :

Eensgezind te zijn (onder elkaar)

Verblijd u ten allen tijd in de Heere (Lof offer van dank)

In bidden & Smeken bekend maken (in geen ding bezorgd te zijn)

De vrede van God zal u bewaren (leren om gehoorzaam te zijn om te denken met gedachten die rein zijn)

En de God des Vredes zal met u zijn!

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of behoefte aan een gesprek? Neem dan contact met ons op via onze contactpagina. Wij zullen zo snel mogelijk reageren.

Bellen kan ook via 06-23236059

Giften

Wilt u het werk van deze gemeente financieel steunen, dan kunt u een gift overmaken t.n.v. Reformatorische Baptistengemeente Urk op rekeningnummer NL64RABO0300166761.
Een eenmalige gift kan ook gedaan worden via onze website.

Onze ANBI status is sinds 30-10-2014 goedgekeurd.