Skip to main content

Wees niet bevreesd, want ik ben uw God | Jesaja 41:1-10 | Jack Nugter

Doop in de plaats van besnijdenis? | Kolossenzen 2:4-15 | Jacques Brunt

De Zalving van David door Samuel | 1 Samuel 16 1:13 | Laurens Heijboer

Een geadopteerd kind is een aanbiddend kind | Efeze 1:5 & Efeze 5:15-21 | Martin Penning

De toorn van God: het startpunt van het Evangelie | Nahum 1, Rom 1 | Jurgen Tholel

Uit genade levend gemaakt (Sola Gratia) | Efeze 2: 1-10 | Jan Bakker

De 4 B”s van Jezus liefde voor ontmoedigde christenen.| Johannes 21:1-17 | Job van Beek

Liefde mag wat kosten! | Hosea 1-3 | Leander Janse

Leven als vreemdelingen | 1 Petrus 1: 13-21 | Auke Rienstra

Gebalde vuisten of gevouwen handen? | Psalm 83 | Aart Haverkamp

Blijf rein! | Openbaring 2 : 18-29 | Arjan Baan

Heb u vijanden lief | Mattheüs 5: 43-48 | Kees Postma

Oog & Oorgetuigen van Jezus’ Heerlijkheid | Math 17:1-8 & 2 Pet 1:16-21 | Jacques Brunt

Een leven vol verwachting |Genesis 29: 16-20 & Genesis 30: 1-4, 22-24 | Cees Fraanje

Leren Nee zeggen | 1 Korinthe 9:24-27 & 10:12-13 | Oscar Lohuis

Een zeker Jood | Handelingen 18 | Jack Nugter

Blijf radicaal | Openbaring 2: 12-17 | Arjan Baan

Méér dan één stap | Markus 1: 14-20 & 1 Kon 19: 16-21 | Jan Bakker

Als Hij verandert in Gij | Psalm 23:4-6 | Aart Haverkamp

Psalm 23: HIJ | Psalm 23:1-3 | Aart Haverkamp

Volg Jezus | Mattheüs 16:24-26 | Paul van Engelenhoven

Zaad is belangerijk, maar zonder goede grond waardeloos | Markus 3: 20- 4:20 | Arie Kuyt

Kom tot Jezus | Mattheüs 11: 25-30 | Paul van Engelenhoven

Moge de Heer een burcht zijn | 2 Kronieken 32: 1-12 | Albert Jelle van de Wereld

Laatste instructies voor discipelen in de eindtijd | Handelingen 20: 17-38 | Leander Janse

De Koning en Hogepriester verhoogd aan het kruis | Johannes 19:16-27 | Jurgen Tholel

Het verlangen van het hert | Psalm 42 | Jacques Brunt

Twee wegen | Psalm 1 | Aart Haverkamp

Ik en mijn Huis, wij zullen de Heere dienen | Efeze 6: 1-4 | Job van Beek

Wees waakzaam | 1 Thessalonicenzen 5: 1-11 | Matthijs van der Linden

Paulus schrijft een brief aan u en mij | 2 Timotheüs 1: 1-14 | Arie Kuyt

“Stromen van levend water” | Johannes 7: 33-44 | Laurens Heijboer

In Jezus’ binnenkamer | Johannes 17: 1-26 | Leander Janse

De zegen van de hemelvaart van Christus | Lukas 24: 50-53 / Hand. 1: 1-11 | Kees van Kralingen

Een belofte aan God | 1 Samuel 1: 1-28 | Albert Jelle van de Wereld

Het bloed van Christus | Romeinen 3: 23-26 | Jack Nugter

Littekens in de hemel | Hebreeën 4: 14-16 | Chris Verhagen

Het goede nieuws ligt onder vuur | Gelaten 1:1-10 | Auke Rienstra

Blijf getrouw | Openbaring 2: 8-11 | Arjan Baan

De grote ruil : van slaaf naar vriend | Genesis 50 :15:21 | Job van Beek

Jezus dood: het ultieme bewijs van Gods goedheid | Jesaja 53 | Job van Beek

Voor mij tot zonde gemaakt | 2 Korinthe 5: 17-21 | Aart Haverkamp

Zie op het kruis | Johannes 13: 31-35 | Jurgen Tholel

De kracht van de leeuw | Openbaring 5: 1-5 | Jacques Brunt

Christus stierf voor onze zonden | 1 kor 15: 3 en Jesaja 53 | Laurens Heijboer

Zoek eerst het Koninkrijk van God | Mattheüs 6: 19-34 | Cees Fraanje

Ik ben de opstanding en het leven | Johannes 11: 1-45 | Kees van Kralingen

Persoonlijke Opwekking | Jesaja 58:11 | Arjan Baan

Zet je gaven in! | Leander Jansen | 1 Petrus 4: 1-11

Welzalig als je de Heere Jezus als je borg kent | Psalm 146 | Arie Kuijt

Jezus zegt ´dag´ tegen de nacht | Lukas 18: 35-43 | Niek Boeder

Gebedsonderwijs van Jezus | Mattheus 6: 5-15 | Jacques Brunt

En de Schrift voorzag | Galaten 3:1-14 | Jack Nugter

Het gevaar van de kleine vossen | Hooglied 2: 1-17 | Jacques Brunt

Gods ‘onzichtbare’ hand in een zondige wereld | Esther 2 | Auke Rienstra

Ik zal u rust geven | Mattheüs 11: 20-30 | Jan Bakker

Wat is de betekenis van Jezus Christus | Lukas 1:30 – 2:10-11 | Oscar Lohuis

Babel of Bijbel? | Genesis 11:1-9 | Job van Beek

Kees van Kralingen | Openbaringen 1:1-18, 21:1-7 & 22:12-13 | Het begin en het einde

Zing met mij een halleluja | Psalm 150 | Aart Haverkamp

(De wijsheid van) De Wijzen | Mattheus 2:1-14 | Familiedienst

Gods Kerstpakket| Micha 5:1-4| Cees Fraanje

Er is Hoop! | Romeinen 1 | Leander Janse

De beloofde verlossing door de Heere | Jesaja 45 | Kees van Kralingen

(Deel 1)De betekenis van de doop op geloof en door onderdompeling | Oscar Lohuis

(Deel 2) De betekenis van de doop op geloof en door onderdompeling | Oscar Lohuis

Lijden als een Christen | 1 Petrus 4: 12-19 | Auke Rienstra

Blijf de Heere liefhebben | Openbaring 2: 1-7 | Arjan Baan

Zondig niet meer/ valse religie | Johannes 5:8-18 | Jurgen Tholel

Ben jij (al) uitgeput | Johannes 4 | Job van Beek

Doopdienst | Lukas 7: 36-50 | Auke Rienstra

Genade – Onderhandelen of ontvangen | Lukas 15: 11-32 | Leander Janse

Als het donker in je leven wordt | Psalm 80 | Jack Nugter

(Deel 2)Geroepen om in actie te komen en te gaan | Markus 16:9-20 | Oscar Lohuis

(Deel 1) Geroepen om in actie te komen en te gaan | Markus 16:9-20 | Oscar Lohuis

Het is niet eerlijk | Mattheüs 19:30 – 20:16 | Kees postma

Waarom zou ik mij (niet) laten dopen?! | Handelingen 8: 26-40 | Laurens Heijboer

Wat gebeurd er na de dood | Filipenzen 1: 19-26 | Oscar Lohuis

De gelijkenis van de koninklijke bruiloft | Matteus 22:1-14 | Auke Rienstra

De Man van het ene boek | Handelingen 18: 24-28 | Cees Fraanje

De groeten van Paulus | Kol. 4:7-18 | Laurens Heijboer

Zien op het Lam en Hem volgen | Joh 1: 28-30, 3: 22-36 | Arjan Baan

Van tolhuis naar tempel, waarom volg jij mij nog niet? | Matt:9-13 en Jesaja :40 | Job Van Beek

De wijsheid van de mier | Spreuken 30:25 | Jacques Brunt

De les van de uitdrogende beek | 1 Koningen 17:1-10 | Aart Haverkamp

Ben ik een geur van Christus voor God | Efeze 5: 1-2

Vol van geestelijke ijver | Rennie Schoorstra

De goedheid van God | Jurgen Tholel

De Prioriteit van het Evangelie | Kolossenzen 4: 2-6 | Laurens Heijboer

Johannes 3:16 | Matthijs van Der Linden

Leven door Christus in al onze relaties | Colossenzen 3: 16 – 4:1 | Kees van Kralingen

Er is geen excuus! | Hebreeën 11: 1-6 en 32-40 | Job van Beek

Leven als nieuwe mens met Christus | Kolossenzen 3: 5-16 | Andre Bester

Wandel jij door de Geest? | Galaten 5:16-26 | Arjan Baan

Het Joodse Pinksterfeest en de uitstorting van de heilige geest | Exodus 19 | Oscar Lohuis

God leren kennen door de stormen | Markus 4 | Oscar Lohuis

Je thuisbasis : Met Christus in de hemelse gewesten | Kolossenzen 3: 1-4 | Auke Rienstra

Jezus ‘triomftocht’ | Handelingen 1: 9-11 / 2: 33 | Auke Rienstra

Houdt vast aan het woord, want er komen andere tijden | 2 Timotheüs 4:1-8 | Jack Nugter

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of behoefte aan een gesprek? Neem dan contact met ons op via onze contactpagina. Wij zullen zo snel mogelijk reageren.

Bellen kan ook via 06-30079986

Giften

Wilt u het werk van deze gemeente financieel steunen, dan kunt u een gift overmaken t.n.v. Reformatorische Baptistengemeente Urk op rekeningnummer NL64RABO0300166761. ANBI status is sinds 30-10-2014 goedgekeurd.