Skip to main content

Bijdragen aan de RefBap

Geven kan op verschillende manieren, naast de tijd en inzet is het ook noodzakelijk dat de gemeente giften in de vorm van geld ontvangt. Een groot deel van onze inkomsten bestaat uit vaste vrijwillige bijdragen. Deze bijdragen vormen een constante en vaste stroom van inkomsten, die de activiteiten van onze gemeente mogelijk maken.

Geef vanuit je hart

De vraag ‘wat moet ik geven’ wordt vaak gesteld. Soms wordt deze vraag beantwoord met een percentage of een concrete staffel. Wij kiezen ervoor om te zeggen: ”Geef vanuit je hart (2 Korinthe 9:7-8)!’’ Geef dat wat jij kunt en wilt investeren in Gods Koninkrijk. Maak een weloverwogen keuze voor wat je wilt investeren in onze plaatselijke gemeente. 

Met het formulier hiernaast kun je de gemeente machtigen om de komende 12 maanden een vast bedrag af te schrijven van je rekening.

Vaste bijdragen zijn de basis voor onze begroting. Door een vaste bijdrage investeer je in het werk van de RefBap en help je mee aan de visie om een bijbelgetrouwe christengemeente te zijn voor Urk en omstreken. 

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of behoefte aan een gesprek? Neem dan contact met ons op via onze contactpagina. Wij zullen zo snel mogelijk reageren.

Bellen kan ook via 06-23236059

Giften

Wilt u het werk van deze gemeente financieel steunen, dan kunt u een gift overmaken t.n.v. Reformatorische Baptistengemeente Urk op rekeningnummer NL64RABO0300166761.
Een eenmalige gift kan ook gedaan worden via onze website.

Onze ANBI status is sinds 30-10-2014 goedgekeurd.