Verenigingsgebouw Refbap Urk

als de Heer het huis niet bouwt tevergeefs zwoegen de bouwers

Bijdragen

Zoals op 28 mei 2023 middels de nieuwsbrief is gecommuniceerd zoeken we nog aanvullende middelen om het gebouw en de verbouwing te kunnen betalen.

Op deze pagina vinden jullie meer informatie over de wijze waarop een ieder kan bijdragen aan de realisatie van ons gebouw. 

Onze begroting gaat uit van een totale investering van € 150.000. Hiervan is reeds € 100.000 gespaard of toegezegd. Dit houdt in dat we nog € 50.000 nodig hebben. Rekening houdend met het aantal gezinnen dat met onze gemeente verbonden is, betekent dit dus een bijdrage van € 500 gemiddeld. Deze bijdrage is ook nog belasting aftrekbaar, waardoor uiteindelijk € 300 overblijft.

Hiermee krijgen wij als gemeente de komende jaren een mooi gebouw waar we de komende jaren veel gebruik van mogen maken. 

Doneer € -

Collecte

Op 18 juni houden we een collecte, als iedereen iets afzondert in de komende weken kunnen we een mooi bedrag ophalen. 

Gift

Een eenmalige gift kan worden gedaan middels het formulier aan de bovenkant van deze pagina. Ook kan een gift worden overgemaakt op: 

NL64RABO0300166761
t.n.v. Reformatorische Baptistengemeente Urk

Lening

Ook is het mogelijk om een lening te verstrekken. De rente is dan renteloos en wordt in vijf jaar weer terugbetaald. Als je bereid bent om een lening te verstrekken neem dan contact op met Dirk van Urk. 

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of behoefte aan een gesprek? Neem dan contact met ons op via onze contactpagina. Wij zullen zo snel mogelijk reageren.

Bellen kan ook via 06-30079986

Giften

Wilt u het werk van deze gemeente financieel steunen, dan kunt u een gift overmaken t.n.v. Reformatorische Baptistengemeente Urk op rekeningnummer NL64RABO0300166761. ANBI status is sinds 30-10-2014 goedgekeurd.