Skip to main content

Verenigingsgebouw Refbap Urk

als de Heer het huis niet bouwt tevergeefs zwoegen de bouwers

Bijdragen aan ons gebouw

Zoals op 28 mei 2023 middels de nieuwsbrief is gecommuniceerd zoeken we nog aanvullende middelen om het gebouw en de verbouwing te kunnen betalen.

Op deze pagina vinden jullie meer informatie over de wijze waarop een ieder kan bijdragen aan de realisatie van ons gebouw. 

Onze begroting gaat uit van een totale investering van € 150.000. Hiervan is reeds € 100.000 gespaard of toegezegd. Dit houdt in dat we nog € 50.000 nodig hebben. Rekening houdend met het aantal gezinnen dat met onze gemeente verbonden is, betekent dit dus een bijdrage van € 600 gemiddeld. Deze bijdrage is uiteraard ook nog belasting aftrekbaar. Uiteraard vragen wij jullie om naar daadkracht te geven, niet iedereen zal dit bedrag kunnen geven en anderen kunnen veel meer missen. 

Hiermee krijgen wij als gemeente de komende jaren een mooi gebouw waar we, zo de Heere het wil, de komende jaren veel gebruik van mogen maken en waarin we als gemeente mogen groeien in Hem. 

Doneer € -

Collecte

Op 18 juni houden we een collecte, als iedereen iets afzondert in de komende weken kunnen we een mooi bedrag ophalen. 

Gift

Een eenmalige gift kan worden gedaan middels het formulier aan de bovenkant van deze pagina. Ook kan een gift worden overgemaakt op: 

NL64RABO0300166761
t.n.v. Reformatorische Baptistengemeente Urk

Lening

Ook is het mogelijk om een lening te verstrekken. De rente is dan renteloos en wordt in vijf jaar weer terugbetaald. Als je bereid bent om een lening te verstrekken neem dan contact op met Dirk van Urk. 

Keuken en entree

We kiezen voor een open keuken met een uitgiftebar. In de hal zijn drie toiletten geplaatst en een garderobe. Een glazen voordeur zorgt voor een uitnodigende uitstraling. 

Vergaderdeel

De middelste ruimte wordt gebruikt voor vergaderingen en clubwerk. Hier is ook ruimte voor ontspanning voor onze jeugd. Aan de rechterzijde van het pand worden praktische treinzitjes gesitueerd, onder andere voor het clubwerk. Aan de andere kant van het gebouw worden vergadertafels geplaatst. 

Lounge

De achterzijde van het pand wordt gebruikt voor het creëren van een ‘lounge’ ruimte. Hier is ruimte voor ontmoeting op een ontspannen manier, bijvoorbeeld tijdens de bidstonden en de mannenwake. Voor de extra verwarming wordt hier ook een pelletkachel geplaatst. Dit zorgt naast warmte ook voor sfeer. 

Q & A

Waarom een ander gebouw?

Het Marsdiep hebben we vanaf het begin van de gemeente gehuurd, hier zijn we de familie Weerstand dankbaar voor. Het Marsdiep had een flinke opknapbeurt nodig, toen we dit bij de verhuurder ter sprake brachten bleek dat de toekomstige verhuur onzeker was. Met die gedachte zijn wij aan het kijken gegaan naar alternatieve locaties. Daarnaast was het Marsdiep veel te groot en op een industrieterrein gelegen. 

Hoeveel gaat het kosten?

Voor de totale aankoop en verbouw wordt gerekend met € 146.000, bestaande uit € 25.00 aankoop en bijkomende kosten en € 121.000 verbouwingskosten. Deze kosten bestaan grofweg uit:

 • Vervanging Dak: € 26.300
 • Buitenom, gevel: € 17.900
 • Installatiewerk: € 13.600 (Airco’s / Zonnepanelen)
 • Timmerwerk: € 12.500
 • Plafond: € 12.500
 • Kozijnen: € 10.600
 • Vloer: € 10.400
 • Inrichting: € 9.100
 • Keuken: € 3.600
 • Algemeen: € 3.100
 • Tegelwerk: € 1.500

Wat gaan we in het gebouw doen?

Het gebouw is primair de vervanging van het Marsdiep en moet dus geschikt zijn voor Bijbelstudies, vergaderingen, Bidstonden en Clubwerk. Daarnaast willen we met het gebouw een plek creëren waar we met elkaar samen kunnen komen en waar onze jeugd op zaterdag en zondagavond ook kunnen vertoeven. 

Staat de indeling vast?

De indeling is met input van de Oudstenraad en gemeenteleden tot stand gekomen. Er zijn twee ruimtes, maar in de basis gaan we uit van enkelvoudig gebruik van het gebouw; één activiteit per keer. 

Gaan we het verhuren?

We zullen in eerste instantie alleen zelf gebruik maken van het gebouw. Het Marsdiep werd door veel andere instanties gebruikt, dit zorgt voor veel planning, schoonmaakwerk etc, terwijl de inkomsten daartegenover beperkt waren. 

Hoeveel geld moet er worden opgehaald?

De totale investering is € 146.000, met post onvoorzien € 150.000. Hiervan is reeds € 100.000 voorzien door middel van ons spaargeld en specifiek toegezegde bijdrages. Dat houdt in dat we nog € 50.000 nodig hebben. Wij hebben circa 60 huishoudens die lid zijn van onze gemeente en circa 25 gezinnen die als vaste gast aan ons verbonden zijn. Gemiddeld vergt dit dus een gift van € 600 per huishouden/gezin. 

Hoe zit het met de naam?

Suggesties voor namen kun je tot 30 juni a.s. inleveren bij de diakenen, Gerco den Hartog of Jurian Baarssen. 

Tijdens het “women event” op 1 juli  mogen de dames een suggestie aandragen. De mannen mogen dit ook op 1 juli tijdens het slopen doen. Uit deze twee wordt een naam gekozen. 

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of behoefte aan een gesprek? Neem dan contact met ons op via onze contactpagina. Wij zullen zo snel mogelijk reageren.

Bellen kan ook via 06-23236059

Giften

Wilt u het werk van deze gemeente financieel steunen, dan kunt u een gift overmaken t.n.v. Reformatorische Baptistengemeente Urk op rekeningnummer NL64RABO0300166761.
Een eenmalige gift kan ook gedaan worden via onze website.

Onze ANBI status is sinds 30-10-2014 goedgekeurd.