Skip to main content

Tag: Israel

Israël zondag

Deze morgen sprak broeder Arjan Baan over Israël: Gods Oogappel

Deut 32:10 Hij vond hem in een woestijngebied, in een woeste, huilende wildernis. Hij omringde hem, Hij onderwees hem, Hij beschermde hem als Zijn oogappel.

Gods pure Goedertieren en onvoorwaardelijke Liefde koos Israël als volk, als Zijn eigendom en heeft met hen een eenzijdig en eeuwigdurend verbond gesloten. Het volk Israël is apart gezet van de volken om ons tot jaloersheid te verwekken. Door hun val is ons zegen geworden. Nu hebben wij als lichtdrager van (hun) Yeshua de mogelijkheid om hun tot jaloersheid te prikkelen.

Lees verder

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of behoefte aan een gesprek? Neem dan contact met ons op via onze contactpagina. Wij zullen zo snel mogelijk reageren.

Bellen kan ook via 06-23236059

Giften

Wilt u het werk van deze gemeente financieel steunen, dan kunt u een gift overmaken t.n.v. Reformatorische Baptistengemeente Urk op rekeningnummer NL64RABO0300166761.
Een eenmalige gift kan ook gedaan worden via onze website.

Onze ANBI status is sinds 30-10-2014 goedgekeurd.