Skip to main content

Tag: evangelie

Hoe kan ik God behagen?

Hoe kan ik God behagen? Kan ik dat wel vanuit mijzelf? Hoe kan het dat er in de Bijbel staat God welbehagen heeft in mensen? Broeder Niek Jan van Egdom stalt de heerlijkheid van het Evangelie uit. Vanuit de lofzang van de engelen bij de aankondiging van de geboorte van de Heere Jezus aan de herders toont hij aan waarom God een behagen in ons kan hebben en op grond van welk werk dat is.

Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen.
Lukas 2:14

Niek Jan behandeld de volgende 2 punten:

  1. De grond waardoor God Zich in ons kan behagen
  2. De impact die deze wetenschap heeft op ons leven

Lees verder

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of behoefte aan een gesprek? Neem dan contact met ons op via onze contactpagina. Wij zullen zo snel mogelijk reageren.

Bellen kan ook via 06-23236059

Giften

Wilt u het werk van deze gemeente financieel steunen, dan kunt u een gift overmaken t.n.v. Reformatorische Baptistengemeente Urk op rekeningnummer NL64RABO0300166761.
Een eenmalige gift kan ook gedaan worden via onze website.

Onze ANBI status is sinds 30-10-2014 goedgekeurd.