Skip to main content

Tag: Efeze

Leefregels in het huisgezin van de Heere

‘De zonde zal over u niet heersen, want u bent niet onder de wet maar onder de genade’ staat in Romeinen. Deze ontvangen genade zet aan tot navolging en levensheiliging.
In dit gedeelte van Efeze staan een aantal handvatten om dat te doen. Leefregels in het huisgezin van de Heere: ‘wandel in de liefde!’.

Lees verder

Maar u geheel anders

In deze wereld zijn er ruwweg 2 groepen mensen. Zij die zich aanpassen aan de omgeving watbetreft gedrag en uiterlijk. Ze doen elkaar na. En zij die zich niet aanpassen en anders doen of blijven.
Wij worden opgeroepen om ons niet aan de wereld aan te passen maar aan het beeld van Jezus Christus. We worden opgeroepen om beelddragers van Hem te zijn.

Lees verder

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of behoefte aan een gesprek? Neem dan contact met ons op via onze contactpagina. Wij zullen zo snel mogelijk reageren.

Bellen kan ook via 06-23236059

Giften

Wilt u het werk van deze gemeente financieel steunen, dan kunt u een gift overmaken t.n.v. Reformatorische Baptistengemeente Urk op rekeningnummer NL64RABO0300166761.
Een eenmalige gift kan ook gedaan worden via onze website.

Onze ANBI status is sinds 30-10-2014 goedgekeurd.