Skip to main content
De zegen van niets bezitten | Oscar Lohuis | Filippenzen 3 1:11
Afwijzing en aanvaarding | Johannes 1: 11-12 | Oscar Lohuis
Leren Nee zeggen | 1 Korinthe 9:24-27 & 10:12-13 | Oscar Lohuis
Wat is de betekenis van Jezus Christus | Lukas 1:30 – 2:10-11 | Oscar Lohuis
(Deel 1)De betekenis van de doop op geloof en door onderdompeling | Oscar Lohuis
(Deel 2) De betekenis van de doop op geloof en door onderdompeling | Oscar Lohuis
(Deel 2)Geroepen om in actie te komen en te gaan | Markus 16:9-20 | Oscar Lohuis
(Deel 1) Geroepen om in actie te komen en te gaan | Markus 16:9-20 | Oscar Lohuis
Wat gebeurd er na de dood | Filipenzen 1: 19-26 | Oscar Lohuis
Het Joodse Pinksterfeest en de uitstorting van de heilige geest | Exodus 19 | Oscar Lohuis
God leren kennen door de stormen | Markus 4 | Oscar Lohuis
Bekering en Vergeving van zonden | Lukas 24: 36-49 | Oscar Lohuis
Hoe Jezus zich overgaf voor ons | Johannes 18:1-12 | Oscar Lohuis
Kom tot de Bron van levend water | Johannes 7:37-39 | Oscar Lohuis
Profetieën die in deze tijd vervult worden | Oscar Lohuis
Christus het enige rustpunt voor ons hart | Oscar Lohuis
Deel uit wat je hebt ontvangen | Mattheüs 10:8 | Oscar Lohuis
God liefhebben | Handelingen 2: 24-38 | Oscar Lohuis
Omgaan met verschillen in de Gemeente | Romeinen 14: 1-15:13 | Oscar Lohuis
Wat betekent het om Jezus te volgen in de 21e eeuw | heb 10:32-37,11:35-40 en 12:1-6 | Oscar Lohuis
Romeinen 12: 1-21| Oscar Lohuis
Een Bijbelse visie op bekering | Handelingen 9:1-22 | Oscar Lohuis
leven door de geest | Romeinen 8:1-17 | Oscar Lohuis
Het evangelie | Oscar Lohuis
Geen aanklacht houdt stand | Zacheria 3: 1-5 | Oscar Lohuis
Een Bijbelse visie op God | Oscar Lohuis
Abraham vader van alle gelovigen | Romeinen 4 | Oscar Lohuis
Oscar Lohuis | Centraliteit van het Woord
Bevrijd van demonen | Markus 5: 1-20 | Oscar Lohuis
Een hoop die zeker is | 1 Petrus 1: 3-9 | Oscar Lohuis
Niet door eigen kracht, maar door Gods Geest | Genesis 32: 24-32 | Oscar Lohuis
Hoe kan ik liefhebben die mij niet liefheeft? | Romeinen 12 9-21 | Oscar Lohuis
Luisteren naar God | Jozua 1: 1-9 | Oscar Lohuis
Het sabbatsgebod | Exodus 20:8 | Oscar Lohuis
Gemeente zijn in de 21e eeuw | | Oscar Lohuis
De heerlijkheid van Christus | Johannes 1: 1-8 | Oscar Lohuis
droefenis naar Gods wil | Nehemia 1 | Oscar Lohuis
Waardoor worden wij bemoedigd? | Johannes 14: 15-27 | Oscar Lohuis
Overgave aan Christus | Jesaja 6: 1-13 | Oscar Lohuis
Laten we terug keren naar de Heere | Lukas 15 / Hosea 6: 1-3 | Oscar Lohuis
De kern van het evangelie | Oscar Lohuis
De betekenis van Israël voor de kerk | | Handelingen 1: 1-11 | Oscar Lohuis
Marcus 16 | Oscar Lohuis
Marcus 16 | Oscar Lohuis
Leven door geloof | Romeinen 4: 16-25 | Oscar Lohuis
Leven door geloof | Romeinen 4: 16-25 | Oscar Lohuis
Ben je klaar voor de wederkomst? | Mattheüs 25: 31-46 | Oscar Lohuis
Middag dienst | Tekenen van de aanstaande wederkomst | Oscar Lohuis
Middag dienst | Tekenen van de aanstaande wederkomst | Oscar Lohuis
Wanneer ben je klaar om te sterven? | Lukas 2:22-32 | Oscar Lohuis
Wanneer ben je klaar om te sterven? | Lukas 2:22-32 | Oscar Lohuis
Oscar Lohuis | Nieuwtestamentische gemeente | middagdienst 16-12-2018
Oscar Lohuis | Nieuwtestamentische gemeente | middagdienst 16-12-2018
Oscar Lohuis | Jezus is onze gerechtigheid| 18-11-2018
Oscar Lohuis | Jezus is onze gerechtigheid| 18-11-2018
Oscar Lohuis | Wij delen in de overwinning die Christus behaald heeft | 5-11-18
Oscar Lohuis | Wij delen in de overwinning die Christus behaald heeft | 5-11-18
23-9-2018 | Oscar Lohuis | Christus de Rots van ons behoud.
08-07-2018 | Oscar Lohuis | Doop
13-05-2018 | Oscar Lohuis | Jezus werk vanuit de Hemel
29-04-2018 Middag | Oscar Lohuis | Het heiligen van Gods naam.
11-3-2018 | Hoe worden wij vervult met de liefde van God? | Oscar Lohuis
28-01-2018 | Wat is een geestelijke opwekking? | Oscar Lohuis | Nehemia 8:1-9:2
21-01-2018 | Wie zijn wij? | Oscar Lohuis | Openbaring 7: 9-17
17-12-2017 | Wie zich vernederd zal verhoogd worden | Oscar Lohuis | Filippenzen 2: 1-11
10-12-2017 | Zij die de Heere verwachten putten nieuwe kracht | Oscar Lohuis | Jesaja 40:12-31
Huwelijk en seksualiteit | Oscar Lohuis | Efeze 4:32 – 5: 8 | 5-11-2017 (middag)
Huwelijk en seksualiteit | Oscar Lohuis | Efeze 4:32 – 5: 8 | 5-11-2017 (middag)
Gebed | Oscar Lohuis | Psalm 17: 15b

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of behoefte aan een gesprek? Neem dan contact met ons op via onze contactpagina. Wij zullen zo snel mogelijk reageren.

Bellen kan ook via 06-23236059

Giften

Wilt u het werk van deze gemeente financieel steunen, dan kunt u een gift overmaken t.n.v. Reformatorische Baptistengemeente Urk op rekeningnummer NL64RABO0300166761.
Een eenmalige gift kan ook gedaan worden via onze website.

Onze ANBI status is sinds 30-10-2014 goedgekeurd.