Skip to main content
De wijze en de dwaze bouwer | Kees Postma | Mattheus 7: 24-27
Heb u vijanden lief | Mattheüs 5: 43-48 | Kees Postma
Het is niet eerlijk | Mattheüs 19:30 – 20:16 | Kees postma
Uitverkoren vreemdelingen & ambassadeurs voor Christus | 1 Petrus 1: 1-2 | Kees Postma
Blijf bidden, verlies de moed niet | Lukas 18: 1-8 | Kees Postma

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of behoefte aan een gesprek? Neem dan contact met ons op via onze contactpagina. Wij zullen zo snel mogelijk reageren.

Bellen kan ook via 06-23236059

Giften

Wilt u het werk van deze gemeente financieel steunen, dan kunt u een gift overmaken t.n.v. Reformatorische Baptistengemeente Urk op rekeningnummer NL64RABO0300166761.
Een eenmalige gift kan ook gedaan worden via onze website.

Onze ANBI status is sinds 30-10-2014 goedgekeurd.