Skip to main content
De toorn van God: het startpunt van het Evangelie | Nahum 1, Rom 1 | Jurgen Tholel
De Koning en Hogepriester verhoogd aan het kruis | Johannes 19:16-27 | Jurgen Tholel
Zie op het kruis | Johannes 13: 31-35 | Jurgen Tholel
Zondig niet meer/ valse religie | Johannes 5:8-18 | Jurgen Tholel
De goedheid van God | Jurgen Tholel
Bijbels huwelijk en seksualiteit | 1 Korinthe 7:1-9 | Jurgen tholel
De Bijbelse man | 1 Koningen 2:2 & Nehemia 4:14b | Jurgen Tholel
Jezus volgen | Lukas 14 : 25-35 | Jurgen Tholel
De Zaaier | Mattheüs 13: 1-23 | Jurgen Tholel
Bijbelse opvoeding | Efeze 6: 1-4 | Jurgen Tholel
De bijbelse vrouw | Spreuken 31: 10-25 & Titus 2: 1-5 | Jurgen Tholel
De hoop op de opstanding | Handelingen 26 | Jurgen Tholel
De Heiligheid van God | Jesaja 6: 1-11 | Jurgen Tholel
De Heilige Geest in actie | Handelingen 2: 37-47 | Jurgen Tholel
De houding om een Geestelijke lockdown te weerstaan | 2 Koningen 18: 28 – 19: 1 | Jurgen Tholel
Persoonlijke lessen van opwekking uit het leven van Josia | 2 koningen 22 | Jurgen Tholel
Alleen genade | Efeze 2 :1 -10 | Jurgen Tholel

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of behoefte aan een gesprek? Neem dan contact met ons op via onze contactpagina. Wij zullen zo snel mogelijk reageren.

Bellen kan ook via 06-23236059

Giften

Wilt u het werk van deze gemeente financieel steunen, dan kunt u een gift overmaken t.n.v. Reformatorische Baptistengemeente Urk op rekeningnummer NL64RABO0300166761.
Een eenmalige gift kan ook gedaan worden via onze website.

Onze ANBI status is sinds 30-10-2014 goedgekeurd.