Skip to main content
Uit genade levend gemaakt (Sola Gratia) | Efeze 2: 1-10 | Jan Bakker
Méér dan één stap | Markus 1: 14-20 & 1 Kon 19: 16-21 | Jan Bakker
Ik zal u rust geven | Mattheüs 11: 20-30 | Jan Bakker
Leven als christen in de maatschappij | Romeinen 13:1-14 | Jan Bakker
Alles is nieuw geworden | 2 Korinthe 5: 11-21 | Jan Bakker
Gods goedheid stopt nooit Jesaja 54 1-10 Jan Bakker

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of behoefte aan een gesprek? Neem dan contact met ons op via onze contactpagina. Wij zullen zo snel mogelijk reageren.

Bellen kan ook via 06-23236059

Giften

Wilt u het werk van deze gemeente financieel steunen, dan kunt u een gift overmaken t.n.v. Reformatorische Baptistengemeente Urk op rekeningnummer NL64RABO0300166761.
Een eenmalige gift kan ook gedaan worden via onze website.

Onze ANBI status is sinds 30-10-2014 goedgekeurd.