Skip to main content
Oproep en Deelgenoot zijn | Mattheus 4: 12-22 | Jack Nugter
Wees niet bevreesd, want ik ben uw God | Jesaja 41:1-10 | Jack Nugter
Een zeker Jood | Handelingen 18 | Jack Nugter
Het bloed van Christus | Romeinen 3: 23-26 | Jack Nugter
En de Schrift voorzag | Galaten 3:1-14 | Jack Nugter
Als het donker in je leven wordt | Psalm 80 | Jack Nugter
Houdt vast aan het woord, want er komen andere tijden | 2 Timotheüs 4:1-8 | Jack Nugter
De reden waarom Paulus de knieën boog | Efeze 3:14-21 | Jack Nugter
Opstanding van Christus | 1 korinthe 15 | Jack Nugter
Opstanding van Christus | 1 korinthe 15 | Jack Nugter
Jack Nugter | In Hem zijn wij! | 4-11-2018
Jack Nugter | In Hem zijn wij! | 4-11-2018
29-04-2018 | Jack Nugter | Gericht zijn op de onvergelijkbare grootheid van God
30-03-2018 | Jack Nugter | De drie kruisen op Golgotha
Zes rijke lessen uit Psalm 138 | Jack Nugter | Psalm 138
Zes rijke lessen uit Psalm 138 | Jack Nugter | Psalm 138

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of behoefte aan een gesprek? Neem dan contact met ons op via onze contactpagina. Wij zullen zo snel mogelijk reageren.

Bellen kan ook via 06-23236059

Giften

Wilt u het werk van deze gemeente financieel steunen, dan kunt u een gift overmaken t.n.v. Reformatorische Baptistengemeente Urk op rekeningnummer NL64RABO0300166761.
Een eenmalige gift kan ook gedaan worden via onze website.

Onze ANBI status is sinds 30-10-2014 goedgekeurd.