Skip to main content
Hoe je zeker kunt zijn van je geloof | Filippenzen 1: 1-11 | Auke Rienstra
Leven, groeien en dienen in eenheid | 1 Petrus 1:23 – 2:10 | Auke Rienstra
Leven als vreemdelingen | 1 Petrus 1: 13-21 | Auke Rienstra
Het goede nieuws ligt onder vuur | Gelaten 1:1-10 | Auke Rienstra
Gods ‘onzichtbare’ hand in een zondige wereld | Esther 2 | Auke Rienstra
Lijden als een Christen | 1 Petrus 4: 12-19 | Auke Rienstra
Doopdienst | Lukas 7: 36-50 | Auke Rienstra
De gelijkenis van de koninklijke bruiloft | Matteus 22:1-14 | Auke Rienstra
Je thuisbasis : Met Christus in de hemelse gewesten | Kolossenzen 3: 1-4 | Auke Rienstra
Jezus ‘triomftocht’ | Handelingen 1: 9-11 / 2: 33 | Auke Rienstra
Christus onder u, de hoop op de heerlijkheid | Kolossenzen 1: 24/ 2: 5 | Auke Rienstra
Paulus missionaire plannen | Romeinen 15: 14-33 | Auke Rienstra
Spotters verdragen zoals God ze verdraagt | 2 Petrus 3 | Auke Rienstra
Het slechte nieuws gesprek | Romeinen 1:18-3:8 | Auke Rienstra
‘De Kracht van Hoop’ | Romeinen 15: 13 & Hebreeën 6:13-20 | Auke Rienstra
menselijke speculatie & religie vs Godelijke openbaring & genade | Galaten 2:11-24 | Auke Rienstra
De kracht van Jezus | Psalm 29: 5-9 | Auke Rienstra

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of behoefte aan een gesprek? Neem dan contact met ons op via onze contactpagina. Wij zullen zo snel mogelijk reageren.

Bellen kan ook via 06-23236059

Giften

Wilt u het werk van deze gemeente financieel steunen, dan kunt u een gift overmaken t.n.v. Reformatorische Baptistengemeente Urk op rekeningnummer NL64RABO0300166761.
Een eenmalige gift kan ook gedaan worden via onze website.

Onze ANBI status is sinds 30-10-2014 goedgekeurd.