Skip to main content
Verschijnen voor de rechterstoel van Christus | 2 Kor 5: 10 & Romeinen 14: 10 | Aart Haverkamp
Verwacht u ook de Zalige Hoop? | Titus 2:11-13 | Aart Haverkamp
Gebalde vuisten of gevouwen handen? | Psalm 83 | Aart Haverkamp
Als Hij verandert in Gij | Psalm 23:4-6 | Aart Haverkamp
Psalm 23: HIJ | Psalm 23:1-3 | Aart Haverkamp
Twee wegen | Psalm 1 | Aart Haverkamp
Voor mij tot zonde gemaakt | 2 Korinthe 5: 17-21 | Aart Haverkamp
Zing met mij een halleluja | Psalm 150 | Aart Haverkamp
De les van de uitdrogende beek | 1 Koningen 17:1-10 | Aart Haverkamp
Ben ik een geur van Christus voor God | Efeze 5: 1-2
Jezus weent over Jeruzalem | Mattheüs 23: 37-39 | Aart Haverkamp
Dankbaar 2021 uit | kolossenzen 2:6-7 | Aart Haverkamp
Wat God in deze tijd zoekt! | Psalm 119:9-11 & prediker 11:9-12:1 | Aart Haverkamp
Op weg naar onze Hemelvaart | Joh. 13: 1 t/m 3 en Matt. 25: 32 t/m 34 | Aart Haverkamp
Het kruis is onze hoop | 1 Kor.1:17-18 & 23-24 | Aart Haverkamp
Aart Haverkamp | Psalm 104 | Biddag
Zie slechts op hem | 2 koningen 6:15-17 | Aart Haverkamp
Dankbaarheid | Openbaringen 22: 12-21 | Aart Haverkamp
Mensen die de HEERE verwachten | Lukas 12: 35-40 | Aart Haverkamp
Laat u niet misleiden | Matteüs 24: 1-5 | Aart Haverkamp
Maranathaheimwee | titus 2: 11-15 | Aart Haverkamp
Hebt u zekerheid van eeuwig leven | 1 Johannes 5 10-13 | Aart Haverkamp
Geef ons heden ons dagelijks brood | 1 Kon. 17 : 1-24 | Aart Haverkamp | biddag
Aart Haverkamp | Ik ben niet gehoorzaam geweest | 30-12-18
Aart Haverkamp | Dit wil God: Uw heiliging | 28-10-2018
26-08-2018 | Aart Haverkamp | Goed voornemen
27-05-2018 ochtend | Aart haverkamp | Lijden voor Hem
25-12-2017 | Is er in uw leven plaats voor Jezus | Aart Haverkamp | Lukas 2: 1-8
Waar leeft u voor? | Aart Haverkamp | Filippenzen 1:21
2017 04 23 Aart Haverkamp – Jozef leeft, Jezus leeft

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of behoefte aan een gesprek? Neem dan contact met ons op via onze contactpagina. Wij zullen zo snel mogelijk reageren.

Bellen kan ook via 06-23236059

Giften

Wilt u het werk van deze gemeente financieel steunen, dan kunt u een gift overmaken t.n.v. Reformatorische Baptistengemeente Urk op rekeningnummer NL64RABO0300166761.
Een eenmalige gift kan ook gedaan worden via onze website.

Onze ANBI status is sinds 30-10-2014 goedgekeurd.