Skip to main content

Reformatorische Baptistengemeente Urk

De afgelopen jaren is de last die wij voelen voor Urk toegenomen.

Sinds begin 2014 zijn we met een kleine groep bij elkaar gekomen en hebben het verlangen naar elkaar uitgesproken om een gemeente te hebben op Urk. We mogen ook weten dat de Heere het verlangen ieder afzonderlijk in ons hart heeft gelegd. Bijzonder was het antwoord of we met dit verlangen door mochten gaan. In het tekstgedeelte van Jesaja 32 kregen we antwoord:

Mijn volk zal verblijven in een woonplaats van vrede, in veilige woningen, in oorden van zorgeloze rust; maar waar men afdaalt in het woud, zal het hagelen en de stad zal wegzinken in de diepte. Welzalig bent u die aan alle wateren zaait, die rund en ezel daarheen drijft.Jesaja 32:18-20

Als gemeente in het lichaam van Christus mogen we mensen brengen bij het hart van het Evangelie. Christus staat centraal, Hij die dood en graf overwonnen heeft voor ons en u tot eeuwig leven.

Als Reformatorische Baptistengemeente Urk staan wij voor de doop op geloof door onderdompeling. Wij geloven dat de gemeente van Jezus Christus alleen bestaat uit gelovigen die zijn wedergeboren door de Heilige Geest. Wij willen staan op het Bijbelse fundament van de 5 sola’s uit de Reformatie namelijk; Sola Gratia (alleen genade), Sola Scriptura (alleen de Schrift), Sola Fide (alleen het geloof), Solus Christus (alleen Christus) en Soli Deo Gloria (alleen aan God de eer). Tegelijkertijd weten wij ons sterk verbonden met alle mensen die geloven in de Heere Jezus Christus en Hem van harte liefhebben. Daarbij geloven wij op grond van de Heilige Schrift dat de gemeente niet in de plaats is gekomen van Israël, maar een apart onderscheiden doel heeft. Jood en heiden zullen door de Heere Jezus Christus zalig moeten worden. Er is onder de hemel geen andere naam tot zaligheid gegeven.

Onze missie is om een Bijbelgetrouwe gemeente te zijn die wekelijks samenkomt rondom het levende geopende woord van God (Johannes 1:1). Tijdens de diensten lezen we uit het Woord van God, zingen we tot eer van Hem psalmen, gezangen en geestelijke liederen en bouwen we elkaar op. De Bijbelverklarende prediking staat centraal. We geloven dat door het levende en eeuwig blijvende Woord van God mensen tot bekering zullen komen (1 Petrus 1:23).

Vanaf het begin zijn onder andere Oscar Lohuis, Jacques Brunt en Maarten Ezinga op een bijzondere manier betrokken bij het ontstaan van de gemeente.

De genade van de Heere Jezus Christus zij met u.1 Kor. 16:23

Wees Waakzaam, sta vast in het geloof, wees manmoedig, wees sterk, en laat alles in liefde gebeuren.1 Kor. 16: 13-14

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of behoefte aan een gesprek? Neem dan contact met ons op via onze contactpagina. Wij zullen zo snel mogelijk reageren.

Bellen kan ook via 06-23236059

Giften

Wilt u het werk van deze gemeente financieel steunen, dan kunt u een gift overmaken t.n.v. Reformatorische Baptistengemeente Urk op rekeningnummer NL64RABO0300166761.
Een eenmalige gift kan ook gedaan worden via onze website.

Onze ANBI status is sinds 30-10-2014 goedgekeurd.