Skip to main content

Over ons

jelle-01

  • Jelle de Boer
  • Oudste / Voorzitter

Jelle de Boer

In 1984 ben ik geboren op Urk. In 2006 ben ik getrouwd met Margriet de Boer – de Vries en ben vader van twee prachtige dochters Annelin , Justine en Boaz (12 tot 4 jaar oud). In het dagelijks leven ben ik werkzaam bij de politie.

Ik ben opgegroeid in een christelijk gezin. Van jongs af aan mocht ik weten dat God er is. Op 23 jarige leeftijd heb ik belijdenis van mijn geloof gedaan. Ik heb meerdere momenten in mijn leven gekend dat God me wilde stilzetten, maar ik dacht dat ik door eigen verdiensten of werken tot geloofszekerheid kon komen. In 2013 echter heeft God mij door zijn Heilige Geest geopenbaard dat Jezus ook mijn persoonlijke Verlosser en Zaligmaker is. Zo mocht ik leren dat ik het niet hoeft te doen, maar dat Jezus Christus al het werk volbracht heeft. Een tekst die als een rode draad door deze periode gaat, dat ik tot een levendmakend geloof mocht komen, is Psalm 73:23b ‘Gij hebt mijn rechterhand gevat’. Ik heb het verlangen om met broeders en zusters samen te komen op Urk als navolgers van Christus. Dat we een gemeente met elkaar mogen vormen waar we elkaar kunnen bemoedigen, opbouwen, God mogen aanbidden en Zijn Woord mogen onderzoeken.

Jacob-02

  • Jacob Ras
  • Oudste

Jacob Ras

In maart 1990 ben ik geboren op Urk en daar ook opgegroeid. Getrouwd in mei 2016 met Geraldine Ras-Hakvoort en onze eerste kindje is op komst. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als verkoper in de visindustrie. Eind 2015 heeft God mij door zijn Heilige Geest stilgezet en zijn Heilige Geest in mij uitgestort en mag de woorden van Paulus nazeggen uit Gal. 2:20 Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven. In Oktober 2016 heb ik naar de wil van God mij laten dopen. Mijn verlangen is om Gods grote naam groot te maken in alles en te prijzen, want Onze God en Vader nu zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid.

 

gerco-01

  • Gerco den Hartog
  • Diaken

Gerco den Hartog

Ik ben geboren in Nieuwpoort op 11 juli 1980. In 2004 ben ik getrouwd met Cobie van Urk en samen zijn we ouders van 4 prachtige kinderen waar we bijzonder dankbaar en gelukkig mee zijn. In het dagelijkse leven ben ik dakdekker.

Ik ben opgegroeid in een christelijk gezin met 10 kinderen waarvan de oudste is overleden op 13 jarige leeftijd. Ik heb lange tijd voor eigen rekening geleefd, maar wonder boven wonder heeft God mij stil gezet in een doopdienst waar 20 mensen getuigden wie God voor hen was.

In de tijd daarna ben ik de Bijbel gaan lezen, gaan bidden, Hem gaan zoeken. God liet mij niet meer los en liet mij zien hoe groot mijn schuld was, dat ik verloren lag en dat er alleen behoud was door het bloed van Jezus Christus.

Ik moest in Hem geloven, maar hoe? Ik heb Hem misschien wel 10x aangenomen als mijn Zaligmaker, maar na een uur of een dag was ik Hem weer kwijt, omdat ik dan weer naar mezelf keek. Maar God heeft genade betoond, want ik weet nu dat uit genade al mijn zonden vergeven zijn, dat ik Zijn kind en erfgenaam ben (Galaten 4:7). Dat Hij voor mij Zijn leven gegeven heeft en dat Hij betaald heeft met Zijn bloed. Niets uit mij maar alles uit Hem.

Nu wil ik Hem dienen en liefhebben met heel mijn hart en met heel mijn ziel, met heel mijn verstand en met al mijn kracht. (Mattheus 22:37).

Harko

  • Harko van Groningen
  • Diaken

Harko van Groningen

Ik ben in 1971 geboren in Emmeloord. Ik kom uit een gezin met vijf kinderen, waar ik de tweede ben met 3 broers en 1 zus. Geboren en getogen in Emmeloord, via lager, middelbaar en hoger beroepsonderwijs, ben ik nu werkzaam als uitvoerder in de infra. Ik ben getrouwd met Janneke en samen hebben wij 4 prachtige dochters.

Ik ben opgegroeid in een gezin waarin het geloof in de God van de bijbel duidelijk een rol speelde. Hierbij was de kerkgang en deelnemen aan (jeugd)activiteiten vanzelfsprekend voor mij. Ik heb ook belijdenis van mijn geloof gedaan. Daarna raakte ik langzaam maar zeker, steeds verder verwijderd van het kerkelijk gebeuren en een God die “bleker” werd.

De omkeer kwam in 2008 door het luisteren naar een Amerikaans evangelist/prediker waarvan ik had gehoord. Het onverbloemd neerzetten van de (bijbelse) God en zijn verhouding tot de mens hakte er zwaar in. De God die de ultieme realiteit en waarheid is. Een God die zondaren en zonde met al zijn “bijwerkingen” en schade benoemt en haat. Maar ook de God die in zijn Zoon Jezus een onterechte, onverwachte maar genadige oplossing biedt voor ieder die het hoort. Dat klikte en klikt nog steeds bij mij, en daarom wil ik hem volgen en dienen, ook in mijn werk als diaken van deze gemeente.

Klaas-02

  • Klaas ten Napel
  • Diaken

Klaas ten Napel

Op 17 maart 1989 ben ik geboren op Urk. Ik ben sinds 2016 getrouwd met Alice ten Napel – van Slooten. Ik ben inmiddels vader van kleine Tromp en de volgende is op komst. In het dagelijkse leven ben ik werkzaam bij ABC Arkenbouw. Van jongs af aan heb ik een best bewogen en heftige jeugd gehad, waarin God en gebod geen plek innam, hoewel mijn vader en moeder de Heere wel dienden, zij ontsliepen allebei op vrij jonge leeftijd. Toen en daarvoor ook al ging ik op zoek naar de zin en het doel van het leven, na een langdurige zoektocht met onderweg veel zonden en veel strijd mocht ik na wonderlijke ingrepen van de Heere tot Hem komen door Zijn genade.

Hij heeft mij getrokken uit de macht van de duisternis tot Zijn wonderbaar licht, daarom wil ik Hem dienen met dezelfde bewogenheid die Hij had tot de dag dat Hij komt om Zijn bruid op te nemen in Heerlijkheid, Hem zij alle eer nu en tot in eeuwigheid Amen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of behoefte aan een gesprek? Neem dan contact met ons op via onze contactpagina. Wij zullen zo snel mogelijk reageren.

Bellen kan ook via 06-23236059

Giften

Wilt u het werk van deze gemeente financieel steunen, dan kunt u een gift overmaken t.n.v. Reformatorische Baptistengemeente Urk op rekeningnummer NL64RABO0300166761.
Een eenmalige gift kan ook gedaan worden via onze website.

Onze ANBI status is sinds 30-10-2014 goedgekeurd.