Skip to main content

Lid worden?

Wij geloven dat allen die in Jezus Christus geloven door de Heilige Geest in één lichaam verenigd worden. De gemeente waarvan Jezus Christus het Hoofd is. De leden van dit ene geestelijke lichaam worden ertoe geleid zich in een plaatselijke gemeente te laten invoegen. Voor onderricht, gebed, gemeenschap, dienstbetoon en de viering van de doop en de maaltijd van de Heere.

Het lidmaatschap van onze plaatselijke gemeente staat in overeenstemming met onze statuten open voor hen die belijden de Heere Jezus als hun redder en dit door middel van hun doop door onderdompeling zichtbaar en openlijk belijden. Zij hebben een Christelijke levenswandel en een goed getuigenis in woord en daad.

Indien u lidmaatschap van onze gemeente overweegt, neemt u dan gerust contact op met één van de oudsten van de gemeente.

Het lidmaatschapsformulier kan hier worden gevonden: Aanmeldformulier RefBap

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of behoefte aan een gesprek? Neem dan contact met ons op via onze contactpagina. Wij zullen zo snel mogelijk reageren.

Bellen kan ook via 06-23236059

Giften

Wilt u het werk van deze gemeente financieel steunen, dan kunt u een gift overmaken t.n.v. Reformatorische Baptistengemeente Urk op rekeningnummer NL64RABO0300166761.
Een eenmalige gift kan ook gedaan worden via onze website.

Onze ANBI status is sinds 30-10-2014 goedgekeurd.