Skip to main content

Huiskringen

Binnen onze gemeente fungeren een aantal huiskringen, waarin leden elkaar kunnen ontmoeten rondom de Bijbel. 

Bijbelstudie

We worden in een huiskring uitgedaagd en gestimuleerd om Gods Woord te onderzoeken en door studie te groeien in kennis van God. We doen dit door in de gemeente eens per twee weken samen te komen in huiskringen waarin we een bijbelboek bestuderen.

Onderlinge ontmoeting

Door onderlinge ontmoeting en gemeenschap worden de leden van een kring worden geënt op de visie, missie, cultuur en waarden van onze gemeente. Dit wordt gedaan door samen aanbidden en onderwijs te genieten, maar ook door gezellig samen te zijn en leuke dingen te doen. 

Gebed

Binnen de kring kan er voor elkaars noden gebeden worden en dankzegging gedaan worden voor al het goede dat we mogen ontvangen.

Deelnemen aan een kring?

Heb je interesse om deel te nemen aan een kring? Neem dan contact op met Albert-Jelle van de Wereld. Hij is als Oudste verantwoordelijk voor de aansturing van de kringen en de indeling van de kringen. 

Van een kringlid verwachten we wel dat er een serieus en oprecht verlangen is om onderdeel te worden van onze gemeente. 

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of behoefte aan een gesprek? Neem dan contact met ons op via onze contactpagina. Wij zullen zo snel mogelijk reageren.

Bellen kan ook via 06-23236059

Giften

Wilt u het werk van deze gemeente financieel steunen, dan kunt u een gift overmaken t.n.v. Reformatorische Baptistengemeente Urk op rekeningnummer NL64RABO0300166761.
Een eenmalige gift kan ook gedaan worden via onze website.

Onze ANBI status is sinds 30-10-2014 goedgekeurd.