Het slechte nieuws gesprek

spreker: Auke Rienstra | tekst: Romeinen 1:18-3:8

Broeder Auke Rienstra behandeld in de tweede preek in de reeks van de Romeinenbrief het gedeelte van Romeinen 1:18 tot en met Romeinen 3-8. Paulus schrijft hier dat iedereen, zowel Jood als heiden schuldig staat voor God; m.a.w. Het slechte nieuws gesprek.

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of behoefte aan een gesprek? Neem dan contact met ons op via onze contactpagina. Wij zullen zo snel mogelijk reageren.

Bellen kan ook via 06-30079986

Giften

Wilt u het werk van deze gemeente financieel steunen, dan kunt u een gift overmaken t.n.v. Reformatorische Baptistengemeente Urk op rekeningnummer NL64RABO0300166761. ANBI status is sinds 30-10-2014 goedgekeurd.