Skip to main content

De alles overtreffende kracht aan ons die geloven

Broeder Maarten Ezinga spreekt over het thema “De alles overtreffende kracht aan ons die geloven”. Hij doet dit aan de hand van Efeze 1:15-23 waarin Paulus een gebed bid voor […]

Broeder Maarten Ezinga spreekt over het thema “De alles overtreffende kracht aan ons die geloven”. Hij doet dit aan de hand van Efeze 1:15-23 waarin Paulus een gebed bid voor de gemeente te Efeze. Het gebed bestaat uit 3 gedeeltes:

  1. Vers 15 en 16: Dankbaarheid
  2. Vers 17 t/m 19: Voorbede
  3. Vers 20 t/m 23: Alles overtreffende kracht van de gelovige

Zijn wij ons bewust van de Goddelijke kracht die we hebben ontvangen in Christus Jezus?

Of download het bestand.

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of behoefte aan een gesprek? Neem dan contact met ons op via onze contactpagina. Wij zullen zo snel mogelijk reageren.

Bellen kan ook via 06-23236059

Giften

Wilt u het werk van deze gemeente financieel steunen, dan kunt u een gift overmaken t.n.v. Reformatorische Baptistengemeente Urk op rekeningnummer NL64RABO0300166761.
Een eenmalige gift kan ook gedaan worden via onze website.

Onze ANBI status is sinds 30-10-2014 goedgekeurd.