Skip to main content

Leren Nee zeggen | 1 Korinthe 9:24-27 & 10:12-13 | Oscar Lohuis

Wat is de betekenis van Jezus Christus

De betekenis van de doop op geloof en door onderdompeling

Geroepen om in actie te komen en te gaan

Wat gebeurd er na de dood

Het Joodse Pinksterfeest en de uitstorting van de heilige geest

God leren kennen door de stormen

Hoe Jezus zich overgaf voor ons

Kom tot de Bron van levend water

Profetieën die in deze tijd vervult worden

Christus het enige rustpunt voor ons hart

Deel uit wat je hebt ontvangen

Omgaan met verschillen in de Gemeente

Wat betekent het om Jezus te volgen in de 21e eeuw

Het christelijke leven

Een bijbelse visie op bekering

Leven door de geest

Het Evangelie

Geen aanklacht houdt stand

Een Bijbelse visie op God

Abraham: vader van alle gelovigen

Themadienst: Centraliteit van het Woord

Bevrijd van demonen

Een hoop die zeker is

Niet door eigen kracht, maar door Gods Geest

Hoe kan ik liefhebben die mij niet liefheeft?

Luisteren naar God

Het sabbatsgebod

Gemeente zijn in de 21ste eeuw

De heerlijkheid van Christus

Waardoor worden wij bemoedigd?

Overgave aan Christus

Laten we terug keren naar de Heere

De kern van het Evangelie

De betekenis van Israël voor de kerk

Leven door geloof

Ben je klaar voor de wederkomst?

Tekenen van de aanstaande wederkomst

Wanneer ben je klaar om te sterven?

Nieuw Testamentische gemeente zijn

Jezus, onze gerechtigheid!

Wij delen in de overwinning die Christus behaald heeft

Christus de Rots van ons behoud

Doop

Jezus werk vanuit de hemel

Het heiligen van Gods naam

Hoe kunnen wij vervuld worden met God’s liefde?

Geestelijke opwekking – Tekenen van geestelijke herleving.

Wie zijn wij?

Het beeld dragen van Christus door de gestalte van een slaaf aan te nemen.

Heiligheid, Eerbied, Kracht & Vertrouwen

Huwelijk & Intimiteit

Gebed

God navolgen door in liefde te wandelen

De verschijning van onze Heer

God van de stormen

Overgave aan God en Zijn wil

Doopdienst

Vrees niet, je bent van Mij

Dienen op de juiste plek

De gaven van de Geest

Ben jij geliefd?

Wat zien wij van de macht van Jezus

Een gezonde visie op Israël

Ware aanbidding en wat belangrijk is voor de liturgie

De dood is overwonnen

De plaats van de wet in het leven van een gelovige

De hoop van Gods kinderen

Onze roem is in God

Avondmaal

Zonder strijd geen overwinning

Jezus komst in deze tijd

Kwalificaties voor oudsten

Aan de tafel van de Heer

Wij zijn geliefden van God

Ons aandeel in de dood van Christus

Bevrijd van jezelf

De Bergrede verpletterd ons

Palmzondag

De geloofsdoop (2)

De geloofsdoop

De heerlijkheid van Christus

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of behoefte aan een gesprek? Neem dan contact met ons op via onze contactpagina. Wij zullen zo snel mogelijk reageren.

Bellen kan ook via 06-23236059

Giften

Wilt u het werk van deze gemeente financieel steunen, dan kunt u een gift overmaken t.n.v. Reformatorische Baptistengemeente Urk op rekeningnummer NL64RABO0300166761.
Een eenmalige gift kan ook gedaan worden via onze website.

Onze ANBI status is sinds 30-10-2014 goedgekeurd.