Aanbidding in de gemeente

Broeder Martin Penning spreekt met ons vanuit Efeze 3:14-21 over de volgende twee punten: Aanbidding en de Aansturing van deze Aanbidding.

Broeder Martin Penning spreekt met ons vanuit Efeze 3:14-21 over de volgende twee punten: Aanbidding en de Aansturing van deze Aanbidding.

Christus zichtbaar maken

Broeder Martin Penning gaat ons deze morgen voor uit 2 Korinthe 2 met als thema: Christus zichtbaar maken. Hoe maken wij Christus zichtbaar in ons leven? Zijn wij de aangename geur van Christus voor God? Want deze liefelijke levensgeur leidt tot het leven en de doodsgeur leidt tot de dood. Hebben wij alles over om de […]

Broeder Martin Penning gaat ons deze morgen voor uit 2 Korinthe 2 met als thema: Christus zichtbaar maken.
Hoe maken wij Christus zichtbaar in ons leven? Zijn wij de aangename geur van Christus voor God? Want deze liefelijke levensgeur leidt tot het leven en de doodsgeur leidt tot de dood. Hebben wij alles over om de geur van het evangelie van Christus te verkondigen, ook al kost dit ons offers.  Wij mogen dan Paulus nazeggen met vers 14: En God zij dank, Die ons in Christus altijd doet triomferen.

Israël ons tot een voorbeeld

Deze morgen gaat broeder Martin Penning voor, hij heeft een boodschap met een belangrijke les uit 1 Korinthe 10. Broeder Paulus blikt hier terug op het volk Israël dat uit het land Egypte werd geleid, zij hadden God in hun midden en als Leidsman maar toch viel het volk in zonde. Paulus gebruikt dit als voorbeeld voor […]

Deze morgen gaat broeder Martin Penning voor, hij heeft een boodschap met een belangrijke les uit 1 Korinthe 10. Broeder Paulus blikt hier terug op het volk Israël dat uit het land Egypte werd geleid, zij hadden God in hun midden en als Leidsman maar toch viel het volk in zonde. Paulus gebruikt dit als voorbeeld voor de Korinthiërs omdat zij dezelfde fouten maakten. Er was wel zegen maar geen hartsverandering / levend geloof. Hoe is dit bij ons in de gemeente? Hebben wij een levende relatie met Hem, of houden wij vast aan bepaalde zonden. Ook vandaag is dit Bijbelgedeelte nog steeds actueel: Daarom wie denkt te staan laat hij oppassen dat hij niet valt. God is getrouw en zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar Hij zal ook uitkomst geven om die te kunnen weerstaan.

Locatie diensten

De gemeente komt samen in sporthal ‘De Schelp’
Staartweg 32, 8321 NB Urk
Kinderopvang van 0-4 jaar
Kinderclub van 5-6 jaar

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of behoefte aan een gesprek? Neem dan contact met ons op via onze contactpagina. Wij zullen zo snel mogelijk reageren.

Bellen kan ook via 06-30079986

Giften

Wilt u het werk van deze gemeente financieel steunen, dan kunt u een gift overmaken t.n.v. Reformatorische Baptistengemeente Urk op rekeningnummer NL64RABO0300166761. ANBI status is sinds 30-10-2014 goedgekeurd.