Skip to main content

Laodicea een lauwe gemeente

Thyatira, de gemeente die de zonde ongemoeid laat

De volharding der heiligen

Brief aan de gemeente te Efeze

Alle mensen zijn schuldig

Ik ben schuldig

De toorn van God

Want ik schaam mij het evangelie niet

Christus onze Hogepriester

Hoger dan de engelen

Gods laatste Woord

Onverbeten zondigheid van de mensheid en de dag van het oordeel

God is geest

De gemeenschap der heiligen

Een hart onderzoek

God is soeverein

Christus bouwt Zijn gemeente

Genade, zo oneindig groot

De Totale Verdorvenheid van de mens

In Christus uitverkoren

Goddelijke Almacht vs menselijke onmacht

De Koning Komt!

Aanhoudend Gebed

De geestelijke wapenrusting (deel 3)

Doop

De geestelijke wapenrusting (deel 2)

De geestelijke wapenrusting (deel 1)

Dooponderwijs

Bijbelse richtlijnen voor de werkgever werknemer relatie

De kracht van de Heilige Geest

Doop onderwijsavond Deel 1

De kind-ouder relatie

De man in het huwelijk

Het leven is mij Christus!

Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals Christus de gemeente!

De vrouw en het christelijke huwelijk

Bijbelse prioriteiten

Kerst

De nauwlettende levenswandel

Niets meer nodig dan Christus

Wandel in het licht

Wandel in de liefde

Lezingen De Doop – 3 & 10 september

Leefregels in het huisgezin van de Heere

Maar u geheel anders

de opbouw van het lichaam van Christus!

Pinksteren / Gaven & zegeningen ontvangen in de Heilige Geest

Eenheid in verscheidenheid

Geloof is een zeker weten

Het geestelijk leiderschap van de plaatselijke gemeente

Het leven moet corresponderen met de leer

Paulus, dienaar van het geheimenis

Het geheimenis

Verenigd in één lichaam

Levende doden

De alles overtreffende kracht aan ons die geloven

De geloofsdoop (4)

De geloofsdoop (3)

De troon van God

In Christus verlost, vergeven en verzegeld

Onze aardse tent

Uitverkiezing

De komst en wederkomst van de Heere

Aan de getrouwen in Christus Jezus

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of behoefte aan een gesprek? Neem dan contact met ons op via onze contactpagina. Wij zullen zo snel mogelijk reageren.

Bellen kan ook via 06-23236059

Giften

Wilt u het werk van deze gemeente financieel steunen, dan kunt u een gift overmaken t.n.v. Reformatorische Baptistengemeente Urk op rekeningnummer NL64RABO0300166761.
Een eenmalige gift kan ook gedaan worden via onze website.

Onze ANBI status is sinds 30-10-2014 goedgekeurd.