Skip to main content

Liefde mag wat kosten! | Hosea 1-3 | Leander Janse

Laatste instructies voor discipelen in de eindtijd

In Jezus’ binnenkamer

Zet je gaven in!

Er is Hoop!

Genade – Onderhandelen of ontvangen

Op de knieën voor geestelijke groei

Grote blijdschap

De groeten van Paulus

Gods plan met Israël faalt niet

Zuchten en zingen

In Adam of Christus?

Ongedachte genade

Gedurfd geloof

Hemelvaartsbeloften

De soevereiniteit van God en bittere tranen

Gods onuitsprekelijke gave

Vriend van God?

Metamorfose

Hout of goud?

Hoor de roep van de Koning!

Ik ben iemand die weet wat vergeving is

Jezus, onze Bevrijder

Zuivere, Kostbare Liefde

Blijf staande in de Heere

Christus gericht leven

Christus alleen

Beschikbaar voor de Meester Jezus Christus

Marsorders voor het leger van Christus

De heerlijkheid van het ruwhouten kruis

In leven en sterven voor Christus (Filippenzen – deel 2)

Dankend bidden (Filippenzen – deel 1)

Binnenstebuiten

Gezocht, gezien, gevonden!

Profeten gezocht

De nieuwtestamentische gemeente toen en nu

Hij verlangt nog meer dan wij

Amazing Grace

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of behoefte aan een gesprek? Neem dan contact met ons op via onze contactpagina. Wij zullen zo snel mogelijk reageren.

Bellen kan ook via 06-23236059

Giften

Wilt u het werk van deze gemeente financieel steunen, dan kunt u een gift overmaken t.n.v. Reformatorische Baptistengemeente Urk op rekeningnummer NL64RABO0300166761.
Een eenmalige gift kan ook gedaan worden via onze website.

Onze ANBI status is sinds 30-10-2014 goedgekeurd.