Skip to main content

De zegen van de hemelvaart van Christus

Ik ben de opstanding en het leven

Het begin en het einde

De beloofde verlossing door de Heere

Leven door Christus in al onze relaties

Leven met Christus alleen, We hebben alles in hem!

Houd vast aan de hoop van het evangelie

Jezus alleen!

Het evangelie zichtbaar in de doop

Faalden Gods beloften voor Israël

Uitstorting bevestigt evangeliebelofte

De zegeningen van de rechtvaardiging door het geloof

Het evangelie: een Kracht van God

Gebed voor het vervullen van onze roeping

Als God ons zo liefhad…!

Een ontmoeting met radicale gevolgen

De gemeente en de missie

Jezus Christus is de beloofde Koning-Priester

De majesteit van de HEERE in de schepping en in Christus

Bidden en werken

Twee wegen en het ene evangelie

Jezus de enige, echte Herder die ons leidt

Vrede in blijdschap & in zorg

Het goede nieuws van Christus’ lijden en opstanding

Het evangelie: woorden van waarheid en van gezond verstand!

Geloof in actie door het evangelie

Gerechtvaardigd door geloof alleen: het voorbeeld van Abraham

De kracht van het gebed tot onze soevereine God

Een andere kijk op Thomas

Ontvangen genade

De bedoeling van Jezus komst naar deze wereld

Wat betekend het om “Reformatorische Baptistengemeente” te zijn

De betekenis van Pinksteren

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of behoefte aan een gesprek? Neem dan contact met ons op via onze contactpagina. Wij zullen zo snel mogelijk reageren.

Bellen kan ook via 06-23236059

Giften

Wilt u het werk van deze gemeente financieel steunen, dan kunt u een gift overmaken t.n.v. Reformatorische Baptistengemeente Urk op rekeningnummer NL64RABO0300166761.
Een eenmalige gift kan ook gedaan worden via onze website.

Onze ANBI status is sinds 30-10-2014 goedgekeurd.