Skip to main content

Uit genade levend gemaakt (Sola Gratia) | Efeze 2: 1-10 | Jan Bakker

Méér dan één stap | Markus 1: 14-20 & 1 Kon 19: 16-21 | Jan Bakker

Ik zal u rust geven

Leven als christen in de maatschappij

Alles is nieuw geworden

Gods goedheid eindigt nooit

Door God verstoten?

God wil maaltijd met je houden

Wie is de Here Jezus Christus?

Wij willen Jezus graag zien

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of behoefte aan een gesprek? Neem dan contact met ons op via onze contactpagina. Wij zullen zo snel mogelijk reageren.

Bellen kan ook via 06-23236059

Giften

Wilt u het werk van deze gemeente financieel steunen, dan kunt u een gift overmaken t.n.v. Reformatorische Baptistengemeente Urk op rekeningnummer NL64RABO0300166761.
Een eenmalige gift kan ook gedaan worden via onze website.

Onze ANBI status is sinds 30-10-2014 goedgekeurd.