Skip to main content

Oog & Oorgetuigen van Jezus’ Heerlijkheid | Math 17:1-8 & 2 Pet 1:16-21 | Jacques Brunt

Het verlangen van het hert

De kracht van de leeuw

Gebedsonderwijs van Jezus

Het gevaar van de kleine vossen

De wijsheid van de mier

Biddag met Nehemia

Geloof dat op God is gericht

Timoteüs, een man die God toebehoorde

De Tsietsiet als beeld van Jezus

De loffelijke daden van de Heere

Het is nuttig voor u dat ik weg ga

Wij willen een koning

De brief aan Laodicea

De gezindheid en het gebed van Agur

De vreze des Heeren

Bouwen aan je geloof

Een verwachtingsvol & toegewijd uitzien in 2018

De Mantel

Loofhuttenfeest

Grondhouding van een Christen

Doortocht door de Schelfzee

God is goed

Geestelijke rijkdom te midden van verdrukking!

Geleend goed

Maagdelijke geboorte en wedergeboorte

Wat doen we als gelovigen met het Evangelie in de eindtijd?

Voltooide afgeronde werken

Bent u besneden

Jezus bemoedigd ons

Kaleb de man die God geloofde

Openbaren wij wijsheid die van boven is, of die van beneden is

Normale Christelijke Gemeenteleven

Van ruilen komt huilen

Bijbelse karaktervorming

Doopdienst 7 juni 2015

Twijfelaar of aanbidder

De gezindheid van de Heere Jezus

De schijf van 5

Het volhardende gebed van Hanna

De roeping van een Christen!

De spelonk van Adullam als beeld van de gemeente

De gemeente als de woonplaats van God

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of behoefte aan een gesprek? Neem dan contact met ons op via onze contactpagina. Wij zullen zo snel mogelijk reageren.

Bellen kan ook via 06-23236059

Giften

Wilt u het werk van deze gemeente financieel steunen, dan kunt u een gift overmaken t.n.v. Reformatorische Baptistengemeente Urk op rekeningnummer NL64RABO0300166761.
Een eenmalige gift kan ook gedaan worden via onze website.

Onze ANBI status is sinds 30-10-2014 goedgekeurd.