Skip to main content

Een leven vol verwachting |Genesis 29: 16-20 & Genesis 30: 1-4, 22-24 | Cees Fraanje

Zoek eerst het Koninkrijk van God

Gods Kerstpakket

De Man van het ene boek

Jezus bij zijn wederkomst

Hoe wij Gods Goedheid zien in de roeping van Bezaleël

Omgaan met veroordeling

Jouw reactie op het kruis

Als je Jezus niet (meer) begrijpt

Vol verwachting

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of behoefte aan een gesprek? Neem dan contact met ons op via onze contactpagina. Wij zullen zo snel mogelijk reageren.

Bellen kan ook via 06-23236059

Giften

Wilt u het werk van deze gemeente financieel steunen, dan kunt u een gift overmaken t.n.v. Reformatorische Baptistengemeente Urk op rekeningnummer NL64RABO0300166761.
Een eenmalige gift kan ook gedaan worden via onze website.

Onze ANBI status is sinds 30-10-2014 goedgekeurd.