Skip to main content

Blijf rein! | Openbaring 2 : 18-29 | Arjan Baan

Blijf getrouw

Persoonlijke opwekking

Blijf de Heere liefhebben

Zien op het Lam en Hem volgen

Wandel jij door de Geest?

Jezus ons voorbeeld en onze voorspraak

Geniet van het leven, maar vertrouw niet op gebakken lucht!

Het geheim van betekenisvolle relaties in de gemeente

Vrij van de macht van de zonde

Rechtvaardiging door het geloof

Ben je een vriend of een vrijand van het kruis?

Kijk en Leef! Gods medicijn voor onze zondige natuur

Bedroef de Heilige Geest van God niet!

De veiligste schuilplaats in de Coronacrisis

Echte liefde in actie

Wees een licht in de duisternis

Bidden voor een opwekking

Gods doel met doornen in het leven van een gelovige

Gods rust binnengaan

Druk, druk, druk…kan jij nog stil worden voor God?

Het geheim van de geestelijke vruchtbaarheid

Opvoeding: een inspanning met eeuwigheidswaarde

De vrucht van de Geest

Thema-ochtend: Persoonlijk Gebed (2)

Houd het vuur brandend!

Het wonder van de wedergeboorte

Israël zondag

De kracht van Jezus bloed!

Verlangen naar levensheiligging

De eerste 5 minuten na de dood

Vijf lessen naar aanleiding van de val van Petrus

Samen bidden voor geestelijke diepgang

Vier typen harten

Een geest vervulde gemeente is een huis van gebed.

Een Geestvervuld leven

Bouw mee aan Gods gemeente

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of behoefte aan een gesprek? Neem dan contact met ons op via onze contactpagina. Wij zullen zo snel mogelijk reageren.

Bellen kan ook via 06-23236059

Giften

Wilt u het werk van deze gemeente financieel steunen, dan kunt u een gift overmaken t.n.v. Reformatorische Baptistengemeente Urk op rekeningnummer NL64RABO0300166761.
Een eenmalige gift kan ook gedaan worden via onze website.

Onze ANBI status is sinds 30-10-2014 goedgekeurd.