Skip to main content

Gebalde vuisten of gevouwen handen? | Psalm 83 | Aart Haverkamp

Als Hij verandert in Gij | Psalm 23:4-6 | Aart Haverkamp

Psalm 23: HIJ | Psalm 23:1-3 | Aart Haverkamp

Twee wegen

Voor mij tot zonde gemaakt

Zing met mij een Halleluja

De les van de uitdrogende beek

Ben ik een geur van Christus voor God

Jezus weent over Jeruzalem

Dankbaar 2021 uit | Dankdag / Oudjaarsdag

Wat God in deze tijd zoekt!

Het kruis is onze hoop

Biddag

Zie slechts op Hem

Dankbaarheid

Mensen die de HEERE verwachten

Laat u niet misleiden

Maranathaheimwee

Hebt u zekerheid van eeuwig leven?

Geef ons heden ons dagelijks brood

Ik ben niet ongehoorzaam geweest

Dit wil God: uw heiliging.

Goed voornemen

Lijden voor Hem

Is er in uw leven plaats voor Jezus

Waar leeft u voor?

Hoe kom ik tot levensheiliging?

Jozef leeft, Jezus leeft!

Hebt u het ook zo benauwd?

Dankdag 2016

Houdt goede moed!

Geliefd en bewaard

Hef je hoofd omhoog, Jezus komt!

Bent u vervuld met de Heilige Geest?

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of behoefte aan een gesprek? Neem dan contact met ons op via onze contactpagina. Wij zullen zo snel mogelijk reageren.

Bellen kan ook via 06-23236059

Giften

Wilt u het werk van deze gemeente financieel steunen, dan kunt u een gift overmaken t.n.v. Reformatorische Baptistengemeente Urk op rekeningnummer NL64RABO0300166761.
Een eenmalige gift kan ook gedaan worden via onze website.

Onze ANBI status is sinds 30-10-2014 goedgekeurd.