Skip to main content

Uit genade levend gemaakt (Sola Gratia) | Efeze 2: 1-10 | Jan Bakker

Liefde mag wat kosten! | Hosea 1-3 | Leander Janse

De 4 B’s van Jezus liefde voor ontmoedigde christenen.| Johannes 21:1-17 | Job van Beek

Leven als vreemdelingen | 1 Petrus 1: 13-21 | Auke Rienstra

Gebalde vuisten of gevouwen handen? | Psalm 83 | Aart Haverkamp

Blijf rein! | Openbaring 2 : 18-29 | Arjan Baan

Heb u vijanden lief | Mattheüs 5: 43-48 | Kees Postma

Een leven vol verwachting |Genesis 29: 16-20 & Genesis 30: 1-4, 22-24 | Cees Fraanje

Oog & Oorgetuigen van Jezus’ Heerlijkheid | Math 17:1-8 & 2 Pet 1:16-21 | Jacques Brunt

Leren Nee zeggen | 1 Korinthe 9:24-27 & 10:12-13 | Oscar Lohuis

Een zeker Jood | Handelingen 18 | Jack Nugter

Méér dan één stap | Markus 1: 14-20 & 1 Kon 19: 16-21 | Jan Bakker

Als Hij verandert in Gij | Psalm 23:4-6 | Aart Haverkamp

Psalm 23: HIJ | Psalm 23:1-3 | Aart Haverkamp

Volg Jezus | Mattheüs 16:24-26 | Paul van Engelenhoven

Het zaad heeft goede grond nodig | Markus 3: 20- 4:20 | Arie Kuyt

Volg Jezus | Mattheüs 16:24-26 | Paul van Engelenhoven

Moge de Heer een burcht zijn | 2 Kronieken 32: 1-12 | Albert Jelle van de Wereld

Laatste instructies voor discipelen in de eindtijd

De Koning en Hogepriester verhoogd aan het kruis

Het verlangen van het hert

Twee wegen

Ik en mijn Huis, wij zullen de Heere dienen

Paulus schrijft een brief aan u en mij

Wees waakzaam

“Stromen van levend water”

In Jezus’ binnenkamer

De zegen van de hemelvaart van Christus

Een belofte aan God

Het bloed van Christus

Littekens in de hemel

Het goede nieuws ligt onder vuur

Blijf getrouw

De grote ruil : van slaaf naar vriend

Jezus dood: het ultieme bewijs van Gods goedheid

Voor mij tot zonde gemaakt

Zie op het kruis

De kracht van de leeuw

Christus stierf voor onze zonden

Zoek eerst het Koninkrijk van God

Ik ben de opstanding en het leven

Persoonlijke opwekking

Zet je gaven in!

Jezus zegt ‘dag’ tegen de nacht

Gebedsonderwijs van Jezus

En de Schrift voorzag

Het gevaar van de kleine vossen

Gods ‘onzichtbare’ hand in een zondige wereld

Ik zal u rust geven

Wat is de betekenis van Jezus Christus

De bijbel of babel?

Het begin en het einde

Zing met mij een Halleluja

Gods Kerstpakket

Er is Hoop!

De beloofde verlossing door de Heere

De betekenis van de doop op geloof en door onderdompeling

Lijden als een Christen

Blijf de Heere liefhebben

Zondig niet meer/ valse religie

Ben jij (al) uitgeput

Doopdienst

Genade – Onderhandelen of ontvangen

Als het donker wordt in je leven

Geroepen om in actie te komen en te gaan

Het is niet eerlijk

Waarom zou ik mij (niet) laten dopen?!

Wat gebeurd er na de dood

De gelijkenis van de koninklijke bruiloft

De Man van het ene boek

De groeten van Paulus

Zien op het Lam en Hem volgen

Van tolhuis naar tempel, waarom volg jij mij nog niet?

De wijsheid van de mier

De les van de uitdrogende beek

Ben ik een geur van Christus voor God

De goedheid van God

De Prioriteit van het Evangelie

Johannes 3:16

Leven door Christus in al onze relaties

Er is geen excuus!

Leven als nieuwe mens met Christus

Wandel jij door de Geest?

Het Joodse Pinksterfeest en de uitstorting van de heilige geest

God leren kennen door de stormen

Je thuisbasis : Met Christus in de hemelse gewesten

Jezus ‘triomftocht’

Houdt vast aan het woord, want er komen andere tijden

Leven met Christus alleen, We hebben alles in hem!

Van pasen naar Pinksteren, van ontgoocheling naar ontvlamming

Bijbels huwelijk en seksualiteit

Hoe Jezus zich overgaf voor ons

Kom tot de Bron van levend water

Christus onder u, de hoop op de heerlijkheid

Jona’s reis

Jezus bij zijn wederkomst

Jezus weent over Jeruzalem

Profetieën die in deze tijd vervult worden

De wapenuitrusting

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of behoefte aan een gesprek? Neem dan contact met ons op via onze contactpagina. Wij zullen zo snel mogelijk reageren.

Bellen kan ook via 06-23236059

Giften

Wilt u het werk van deze gemeente financieel steunen, dan kunt u een gift overmaken t.n.v. Reformatorische Baptistengemeente Urk op rekeningnummer NL64RABO0300166761.
Een eenmalige gift kan ook gedaan worden via onze website.

Onze ANBI status is sinds 30-10-2014 goedgekeurd.