Skip to main content

Uit genade levend gemaakt (Sola Gratia) | Efeze 2: 1-10 | Jan Bakker

Liefde mag wat kosten! | Hosea 1-3 | Leander Janse

De 4 B’s van Jezus liefde voor ontmoedigde christenen.| Johannes 21:1-17 | Job van Beek

Leven als vreemdelingen | 1 Petrus 1: 13-21 | Auke Rienstra

Gebalde vuisten of gevouwen handen? | Psalm 83 | Aart Haverkamp

Blijf rein! | Openbaring 2 : 18-29 | Arjan Baan

Heb u vijanden lief | Mattheüs 5: 43-48 | Kees Postma

Een leven vol verwachting |Genesis 29: 16-20 & Genesis 30: 1-4, 22-24 | Cees Fraanje

Oog & Oorgetuigen van Jezus’ Heerlijkheid | Math 17:1-8 & 2 Pet 1:16-21 | Jacques Brunt

Leren Nee zeggen | 1 Korinthe 9:24-27 & 10:12-13 | Oscar Lohuis

Een zeker Jood | Handelingen 18 | Jack Nugter

Méér dan één stap | Markus 1: 14-20 & 1 Kon 19: 16-21 | Jan Bakker

Als Hij verandert in Gij | Psalm 23:4-6 | Aart Haverkamp

Psalm 23: HIJ | Psalm 23:1-3 | Aart Haverkamp

Volg Jezus | Mattheüs 16:24-26 | Paul van Engelenhoven

Het zaad heeft goede grond nodig | Markus 3: 20- 4:20 | Arie Kuyt

Volg Jezus | Mattheüs 16:24-26 | Paul van Engelenhoven

Welzalig als je de Heere Jezus als je borg kent

Jezus zegt ‘dag’ tegen de nacht

En de Schrift voorzag

Het gevaar van de kleine vossen

Gods ‘onzichtbare’ hand in een zondige wereld

Ik zal u rust geven

Wat is de betekenis van Jezus Christus

De bijbel of babel?

Het begin en het einde

Zing met mij een Halleluja

Lijden als een Christen

Van tolhuis naar tempel, waarom volg jij mij nog niet?

De wijsheid van de mier

Vol van geestelijke ijver

De goedheid van God

De Prioriteit van het Evangelie

Leven door Christus in al onze relaties

Er is geen excuus!

Leven als nieuwe mens met Christus

Wandel jij door de Geest?

Het Joodse Pinksterfeest en de uitstorting van de heilige geest

God leren kennen door de stormen

Je thuisbasis : Met Christus in de hemelse gewesten

Jezus ‘triomftocht’

Houdt vast aan het woord, want er komen andere tijden

Leven met Christus alleen, We hebben alles in hem!

Van pasen naar Pinksteren, van ontgoocheling naar ontvlamming

Bijbels huwelijk en seksualiteit

Hoe Jezus zich overgaf voor ons

Kom tot de Bron van levend water

Christus onder u, de hoop op de heerlijkheid

Jona’s reis

Jezus bij zijn wederkomst

Profetieën die in deze tijd vervult worden

De wapenuitrusting

Houd vast aan de hoop van het evangelie

Biddag met Nehemia

Jezus ons voorbeeld en onze voorspraak

Draag elkaars lasten

Christus het enige rustpunt voor ons hart

Op de knieën voor geestelijke groei

De Bijbelse man

Gods goede voornemens voor de eeuwigheid

Jezus alleen!

Dankbaar 2021 uit | Dankdag / Oudjaarsdag

Grote blijdschap

De groeten van Paulus

Besmet en verleid door de media

Jezus volgen

Deel uit wat je hebt ontvangen

Een bijbelse werkethiek

Paulus missionaire plannen

Omgaan met verschillen in de Gemeente

Leven als christen in de maatschappij

Leven vanuit de rust

De Zaaier

Bouwen aan een geestelijk nageslacht (deel 2)

Wat betekent het om Jezus te volgen in de 21e eeuw

De Hemel

Het christelijke leven

Gods plan met Israël faalt niet

Israëls falen door ongeloof

Bijbelse opvoeding

Alles is nieuw geworden

Geniet van het leven, maar vertrouw niet op gebakken lucht!

Wij hebben Gods Woord lief!

Het evangelie zichtbaar in de doop

Wachten op de Heere

De reden waarom Paulus de knieën boog

Wat God in deze tijd zoekt!

Faalden Gods beloften voor Israël

Spotters verdragen zoals God ze verdraagt

Christus: de kracht en de wijsheid van God

Het geheim van betekenisvolle relaties in de gemeente

Een bijbelse visie op bekering

Zuchten en zingen

Uitstorting bevestigt evangeliebelofte

De bijbelse vrouw

Leven door de geest

Vrij van de wet

Het Evangelie

Geloof dat op God is gericht

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of behoefte aan een gesprek? Neem dan contact met ons op via onze contactpagina. Wij zullen zo snel mogelijk reageren.

Bellen kan ook via 06-23236059

Giften

Wilt u het werk van deze gemeente financieel steunen, dan kunt u een gift overmaken t.n.v. Reformatorische Baptistengemeente Urk op rekeningnummer NL64RABO0300166761.
Een eenmalige gift kan ook gedaan worden via onze website.

Onze ANBI status is sinds 30-10-2014 goedgekeurd.