Skip to main content

Faalden Gods beloften voor Israël

Zuchten en zingen

Leven door de geest

Vrij van de macht van de zonde

In Adam of Christus?

De zegeningen van de rechtvaardiging door het geloof

Abraham: vader van alle gelovigen

De levendmakende roeping van Christus

Rechtvaardiging door het geloof

Het slechte nieuws gesprek

Genade, zo oneindig groot

In Christus uitverkoren

Blijf staande in de Heere

Wie zijn wij?

Vrede in blijdschap & in zorg

Christus gericht leven

Het beeld dragen van Christus door de gestalte van een slaaf aan te nemen.

De christelijke gemeente en de Psalmen

De Nieuwe Wandel in Christus

Sola Gratia / Sola Fide

Christus alleen

Waar leeft u voor?

Aanhoudend Gebed

De geestelijke wapenrusting (deel 3)

De geestelijke wapenrusting (deel 2)

Beschikbaar voor de Meester Jezus Christus

De geestelijke wapenrusting (deel 1)

Bijbelse richtlijnen voor de werkgever werknemer relatie

Marsorders voor het leger van Christus

De kind-ouder relatie

De man in het huwelijk

Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals Christus de gemeente!

In leven en sterven voor Christus (Filippenzen – deel 2)

Dankend bidden (Filippenzen – deel 1)

De vrouw en het christelijke huwelijk

De nauwlettende levenswandel

Wandel in het licht

Wandel in de liefde

Leefregels in het huisgezin van de Heere

Maar u geheel anders

de opbouw van het lichaam van Christus!

Pinksteren / Gaven & zegeningen ontvangen in de Heilige Geest

Eenheid in verscheidenheid

De tweede brief: Smyrna (Verdrukking verdragen)

Geloof is een zeker weten

Een brief aan de apostolische kerk

Het leven moet corresponderen met de leer

Paulus, dienaar van het geheimenis

Het geheimenis

Verenigd in één lichaam

Levende doden

De alles overtreffende kracht aan ons die geloven

In Christus verlost, vergeven en verzegeld

Uitverkiezing

Aan de getrouwen in Christus Jezus

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of behoefte aan een gesprek? Neem dan contact met ons op via onze contactpagina. Wij zullen zo snel mogelijk reageren.

Bellen kan ook via 06-23236059

Giften

Wilt u het werk van deze gemeente financieel steunen, dan kunt u een gift overmaken t.n.v. Reformatorische Baptistengemeente Urk op rekeningnummer NL64RABO0300166761.
Een eenmalige gift kan ook gedaan worden via onze website.

Onze ANBI status is sinds 30-10-2014 goedgekeurd.