Skip to main content
Het leven door de Geest | Romeinen 8: 1-17 | Laurens Heijboer
Verschijnen voor de rechterstoel van Christus | 2 Kor 5: 10 & Romeinen 14: 10 | Aart Haverkamp
De toorn van God: het startpunt van het Evangelie | Nahum 1, Rom 1 | Jurgen Tholel
Het bloed van Christus | Romeinen 3: 23-26 | Jack Nugter
Er is Hoop! | Romeinen 1 | Leander Janse
De groeten van Paulus! | Romeinen 16 | Leander Janse
Paulus missionaire plannen | Romeinen 15: 14-33 | Auke Rienstra
Omgaan met verschillen in de Gemeente | Romeinen 14: 1-15:13 | Oscar Lohuis
Leven als christen in de maatschappij | Romeinen 13:1-14 | Jan Bakker
Romeinen 12: 1-21| Oscar Lohuis
Gods plan met Israël faalt niet | Romeinen 11:1-36| Leander Janse
Israëls falen door ongeloof | Romeinen 9: 30 – 10: 21 | Lourens Heijboer
Faalden Gods beloften voor Israël? | Romeinen 9: 1-29 | Kees Kralingen
Zuchten en Zingen | Romeinen 8: 18-39 | Leander Janse
leven door de geest | Romeinen 8:1-17 | Oscar Lohuis
Vrij van de wet | Romeinen 7: 1-26 | Lourens Heijboer
Vrij van de macht van de zonde | Romeinen 6: 1-23 | Arjan Baan
De zegeningen van de rechtvaardiging door het geloof | Romeinen 5: 1 – 11 | Kees van Kralingen
Abraham vader van alle gelovigen | Romeinen 4 | Oscar Lohuis
Rechtvaardiging door geloof | Romeinen 3: 9-31 | Arjan Baan
Het slechte nieuws gesprek | Romeinen 1:18-3:8 | Auke Rienstra
‘De Kracht van Hoop’ | Romeinen 15: 13 & Hebreeën 6:13-20 | Auke Rienstra
Hoe kan ik liefhebben die mij niet liefheeft? | Romeinen 12 9-21 | Oscar Lohuis
Echte liefde in actie! | Romeinen 12: 9-21 | Arjan Baan
Het nieuwe leven: Gestorven aan de zonde | Romeinen 6: 1-11 | Matthijs Van der Linden
De gemeente en de missie | Romeinen 15: 15-33 | Kees van Kralingen
07-01-2018 | Een verwachtingsvol en toegewijd 2018 | Jacques Brunt | Romeinen 13: 8-14
Doop | Maarten Ezinga | Romeinen 6

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of behoefte aan een gesprek? Neem dan contact met ons op via onze contactpagina. Wij zullen zo snel mogelijk reageren.

Bellen kan ook via 06-23236059

Giften

Wilt u het werk van deze gemeente financieel steunen, dan kunt u een gift overmaken t.n.v. Reformatorische Baptistengemeente Urk op rekeningnummer NL64RABO0300166761.
Een eenmalige gift kan ook gedaan worden via onze website.

Onze ANBI status is sinds 30-10-2014 goedgekeurd.