Skip to main content
De wijze en de dwaze bouwer | Kees Postma | Mattheus 7: 24-27
Oproep en Deelgenoot zijn | Mattheus 4: 12-22 | Jack Nugter
Heb u vijanden lief | Mattheüs 5: 43-48 | Kees Postma
Oog & Oorgetuigen van Jezus’ Heerlijkheid | Math 17:1-8 & 2 Pet 1:16-21 | Jacques Brunt
Volg Jezus | Mattheüs 16:24-26 | Paul van Engelenhoven
Kom tot Jezus | Mattheüs 11: 25-30 | Paul van Engelenhoven
Zoek eerst het Koninkrijk van God | Mattheüs 6: 19-34 | Cees Fraanje
Gebedsonderwijs van Jezus | Mattheus 6: 5-15 | Jacques Brunt
Ik zal u rust geven | Mattheüs 11: 20-30 | Jan Bakker
(De wijsheid van) De Wijzen | Mattheus 2:1-14 | Familiedienst
Het is niet eerlijk | Mattheüs 19:30 – 20:16 | Kees postma
De gelijkenis van de koninklijke bruiloft | Matteus 22:1-14 | Auke Rienstra
Van tolhuis naar tempel, waarom volg jij mij nog niet? | Matt:9-13 en Jesaja :40 | Job Van Beek
Leve de opstanding! | Mattheus 28:1-10 & 1 Korinthe 15:1-4, 12-25 | Leander Janse
De ironie van het kruis | Mattheus 27 : 27-56 | Laurens Heijboer
Jezus weent over Jeruzalem | Mattheüs 23: 37-39 | Aart Haverkamp
Deel uit wat je hebt ontvangen | Mattheüs 10:8 | Oscar Lohuis
De Zaaier | Mattheüs 13: 1-23 | Jurgen Tholel
Op weg naar onze Hemelvaart | Joh. 13: 1 t/m 3 en Matt. 25: 32 t/m 34 | Aart Haverkamp
De hel | Lukas 16: 19-31 & Openbaringen 20 : 11-15 | Matthijs van der Linden
De bergrede (5) Geluk voor de barmhartigen | Mattheus 5:7 | Niek Jan van Egdom
Jouw reactie op het kruis | Matt 27:27-31,37-44,54-56 | Cees Fraanje
Jezus gebed in de hof van Gethsemane | Mattheus 26: 36-46 | Laurens Heijboer
De bergrede (4) Geluk in intens verlangen naar gerechtigheid | Mattheus 5: 6 | Niek Jan van Egdom
De bergrede (3) ; geluk in zachtmoedigheid | Matheus 5: 5 | Niek Jan van Egdom
Laat u niet misleiden | Matteüs 24: 1-5 | Aart Haverkamp
Ben je klaar voor de wederkomst? | Mattheüs 25: 31-46 | Oscar Lohuis
Maarten Ezinga | Christus bouwt Zijn gemeente | Mattheus 16: 13-20
Maarten Ezinga | Christus bouwt Zijn gemeente | Mattheus 16: 13-20

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of behoefte aan een gesprek? Neem dan contact met ons op via onze contactpagina. Wij zullen zo snel mogelijk reageren.

Bellen kan ook via 06-23236059

Giften

Wilt u het werk van deze gemeente financieel steunen, dan kunt u een gift overmaken t.n.v. Reformatorische Baptistengemeente Urk op rekeningnummer NL64RABO0300166761.
Een eenmalige gift kan ook gedaan worden via onze website.

Onze ANBI status is sinds 30-10-2014 goedgekeurd.