Skip to main content

Auteur: Dirk van Urk

Vrij van de wet

Broeder Lourens Heijboer vervolgt de serie over de Romeinen vanuit het zevende hoofdstuk. Het thema voor deze dienst is: Vrij van de wet. Lourens spreekt over wat het betekent om “vrij van de wet” te zijn, ook geeft hij een verdiepend inzicht in de ellendige mens die aan het einde van het hoofdstuk wordt beschreven.

Lees verder

Hoe wij Gods Goedheid zien in de roeping van Bezaleël

Breoder Cees Fraanje spreekt met ons vanuit Exodus 31 vers 1 tot en met 7 over de de roeping van Bezaleël. We zien in de eerste plaats op het moment van deze roeping en in de tweede plaats kijkt broeder Fraanje naar de manier waarop Bezaleël is geroepen voor zijn taak en hoe wij daarin Gods Goedheid kunnen zien.

Lees verder

Een Bijbelse visie op God

In de tweede reeks vanuit het thema”: “Een gezonde gemeente” spreekt Oscar Lohuis over de eigenschappen van God. Een Bijbelse visie van God is onontbeerlijk om een Bijbelse visie op het evangelie te hebben en daarmee is een gezond Godsbeeld een eigenschap waarover een gezonde gemeente dient te beschikken.

Lees verder

Eer voor de Heere

Broeder Alexander Roks vervolgt zijn serie vanuit Richteren met de geschiedenis van de strijd van Gideon tegen de Midianieten. We zien in deze geschiedenis de Eer voor de Heere in de volgende drie aspecten:

  • Eer voor de Heere in de voorbereiding van de Strijd
  • Eer voor de Heere in de heetst van de Strijd
  • Eer voor de Heere in de overwinning van de Strijd

Lees verder

Themadienst: Centraliteit van het Woord

Broeder Oscar Lohuis spreekt in deze themadienst over de kenmerken van een gezonde gemeente. Mark Dever heeft in zijn boek The 9 Marks of a healthy Church negen kenmerken gegeven van een gezonde gemeente. In de komende themadiensten zal broeder Oscal Lohuis deze negen kenmerken bespreken. Vandaag kom het eerste kenmerk aan bod: Bijbelverklarende prediking.

Lees verder

De levendmakende roeping van Christus

Broeder Chris Verhagen spreekt vandaag voor het eerst bij ons. Hij bedient het Woord vanuit Efeze 4:17-24. Het thema voor deze dienst is “De levendmakende roeping van Christus”. De verkondiging is gestructureerd rondom de volgende drie delen:

  • vers 17-19: De mens in Adam
  • vers 21-21: De levendmakende roeping van Christus
  • vers 22-24: De wedergeboren mens in Christus

Lees verder

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of behoefte aan een gesprek? Neem dan contact met ons op via onze contactpagina. Wij zullen zo snel mogelijk reageren.

Bellen kan ook via 06-23236059

Giften

Wilt u het werk van deze gemeente financieel steunen, dan kunt u een gift overmaken t.n.v. Reformatorische Baptistengemeente Urk op rekeningnummer NL64RABO0300166761.
Een eenmalige gift kan ook gedaan worden via onze website.

Onze ANBI status is sinds 30-10-2014 goedgekeurd.