Skip to main content

Aan de getrouwen in Christus Jezus

Broeder Maarten Ezinga start met een serie over de Efeze brief. De Efeze brief wordt ook wel de kroonbrief of de “grand canyon” van het nieuwe testament genoemd vanwege de […]

Broeder Maarten Ezinga start met een serie over de Efeze brief. De Efeze brief wordt ook wel de kroonbrief of de “grand canyon” van het nieuwe testament genoemd vanwege de diepe en rijke inhoud. In deze preek staan de eerste 2 verzen centraal vanwaaruit 3 punten worden behandeld.

  1. De aanhef of de auteur
  2. De geadresseerden
  3. De zegen
Of download het bestand.

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of behoefte aan een gesprek? Neem dan contact met ons op via onze contactpagina. Wij zullen zo snel mogelijk reageren.

Bellen kan ook via 06-23236059

Giften

Wilt u het werk van deze gemeente financieel steunen, dan kunt u een gift overmaken t.n.v. Reformatorische Baptistengemeente Urk op rekeningnummer NL64RABO0300166761.
Een eenmalige gift kan ook gedaan worden via onze website.

Onze ANBI status is sinds 30-10-2014 goedgekeurd.